Demontering av maskiner och utrustning

Vi hjälper dig med maskindemontering och demontage av olika utrustningar. Vi tar hand om hela kedjan med projektering, demonteringsarbete, paketering, uppmärkning och transport till önskad leveransadress.

I de fall där kompletta anläggningar inte demonteras i sin helhet utan endast vissa delar går till maskindemontering demonteras dessa delar och säljs som reservdelar. Övrigt material demoleras och skrotas. Vi ser till att det materiel som skrotas också sorteras noggrannt för att det skrotade materialet ska ge bästa ekonomiska utbyte.