Vi börjar med rötterna

För att få en stabil grund att stå på så börjar alla fundamentala byggnationer med en fast bas. Därför schaktar vi grunden så att du får en plan yta med fast mark för din byggnation. Det här innebär att vi flyttar matjord till det djup som är lämpligt för grundläggningen. Det innebär även i vissa fall en bortforsling av schaktmassorna.

Hör gärna av dig så berättar vi mer.