Spåntning

Vi utför även spåntning.

Spånt, är en stödkonstruktion, vanligtvis av stål, betong, trä eller HD-polyeten, som används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten.

Det är viktigt att du använder rätt verktyg för rätt arbete. Det krävs både utbildning och erfarenhet för att utföra en bra spåntning vilket är anledningen till att våra kunder anlitar oss om och om igen.