Vad är fräsning?

Fräsning är ett sätt att bearbeta ett material för att ta fram plana ytor. Det är en modern bearbetningsmetod som går att utföra både manuellt och via automatiserade system. Här på denna sidan går vi igenom allt du behöver veta om fräsning.

Genom tiderna har människan utvecklat flera metoder för att bearbeta olika material. De mest basala är hammaren och sågen, även om dessa en gång var de mest avancerade verktygen vi hade. Med tiden har människan utvecklat ännu mer sofistikerade verktyg och under början av 1800-talet utvecklades de första versionerna av fräsmaskinen. Det är svårt att säga exakt vem som kom på den moderna fräsmaskinen först eftersom det vid det här laget fanns flera primitiva verktyg som använde sig av rotativ filning för att utföra olika uppgifter på ett effektivt sätt. En av de äldsta fräsmaskiner som bevarats från denna tid kommer från den amerikanska uppfinnaren Eli Whitney.

 

Fördelen med fräsmaskinen var att den kunde skapa plana och fina ytor på ett snabbt och effektivt sätt. Under 1800-talet användes den mycket inom vapenindustrin men med tiden har fräsmaskinen blivit ett ovärderligt verktyg inom industrin och hos tillverkningsföretag. När större hydraulikmaskiner började utvecklas tog även fräsmaskinerna ett steg framåt i sin evolution. Idag används stora fräsmaskiner regelbundet inom byggbranschen, bland annat vid arbete med vägar och broar eller när man behöver fräsa berg, sten och andra hårda material.

Vilken utrustning behövs för fräsning?

 

Det beror i första hand på vad det är man försöker åstadkomma. Enklare fräsning kan utföras manuellt men för större och mer komplicerade resultat, exempelvis fräsning av stål, sten eller när det handlar om stora volymer, behövs ofta datoriserade metoder. Idag används CNC-system som styr fräsmaskiner för att skapa ett perfekt resultat.

CNC står för Computer Numerical Control. Det är ett system som kan matas med en ritning och därefter fräsa arbetsstycket utefter underlaget. För att hantera ett CNC-system behövs en CNC-operatör som kan programmera in ritningen och övervaka produktionen.

Hur ser fräsningsprocessen ut?

 

Det beror återigen på vad det är för typ av fräsning som ska utföras. Fräsning av plast kan utföras genom CNC-bearbetning i en modern anläggning. Det innebär att allt, från fräsning av detaljer till svarvning av plattor utförs med samma maskin. Detta är ett sätt att tillverka detaljerade plastdelar. Fräsning av stål har sina egna komplikationer. Hur enkelt eller svårt det är att bearbeta stål beror bland annat på hur stålet har tillverkats och värmebehandlats för att nämna några faktorer. Oavsett om man vill fräsa i plast eller i stål är det alltid bäst att vända sig till ett företag med många års erfarenhet. Det finns fräsningsbyrå och fräsningsspecialister att ta kontakt med, samt byggföretag som erbjuder tjänster som demontering, fräsning och dylikt.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.