För att ett bygge ska bli bra i slutändan är schaktning egentligen grunden. Det krävs rätt förundersökningar och även kunniga yrkespersoner för att slutresultatet ska bli bra. Schaktning har enorm betydelse för att både kunna skapa en stabil grund och även för en plan yta till kommande byggnationer av anläggning eller hus. Arbetet handlar om att forma jorden men också att sedan föra bort den delen av jorden som grävs upp. Schaktning är betydelsefullt vid exempelvis nybyggnationer men är också viktig vid andra typer av underhållsarbeten och renoveringar.