Vi går igenom denna typ av markarbete, hur processen ser ut och vad som är värt att tänka på när du ska ta reda på schaktningskostnad. På så sätt blir det lättare för dig att förstå vad arbetet går ut på och hur det utförs.