Asbest är ett material som användes i stor utsträckning under 1950–1960-talet. Det var väldigt populärt på grund av materialets hållbarhet, brandskyddande egenskaper, smidighet och dess förmåga att kunna isolera både ljud och värme. Bland annat användes materialet i eternitplattor för fasader på byggnader, som ventilationskanaler i bostäder och som isolering i varmvattenrör. Även industrin använde det här materialet en hel del, både som bullerdämpning och inom färg, fix och fog i kakel. Idag får inte asbest användas längre men det finns fortfarande kvar i byggnader som byggdes under den här tidsperioden.