Frågan ”varför är återvinning viktigt?” är enkel att svara på. Det är viktigt för att minska mänsklighetens miljöpåverkan, vilket påverkar både oss och våra framtida generationer. Det är även viktigt för att både regeringen och EU har bestämt det. Seriösa företag har idag någon form av miljöpolicy som anger hur de gör för att hantera sitt avfall på bästa sätt.