Rivning handlar om att riva något för att sedan kunna skapa något nytt som till exempel när det sker en demolering av ett hus för att kunna bygga ett nytt hus eller något annat. Om byggnadens delar som inte är bärande tas bort både invändigt och utvändigt och stommen förblir kvar, bedöms det vanligtvis inte som en rivning. Om allt på en byggnad tas bort förutom grunden bedöms detta som en rivning, likaså om till exempel en veranda på en byggnad tas bort – det klassas också som rivning. För att genomföra rivningsarbeten på ett ansvarsfullt sätt är det bra att ta kontakt med olika företag som hanterar dessa arbeten på ett professionellt vis. När en rivning har genomförts ska materialet som tagits bort skickas för återvinning för att inte skada miljön och många byggentreprenader har egna återvinningsstationer för att göra detta smidigt och enkelt.