Inom bygg- och rivningsbranschen skapas det enorma mängder material som tillkommer vid olika arbeten. För att genomföra ett effektivt miljöarbete är det viktigt att ta tillvara på materialet på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt se avfallet som en resurs och inte som en belastning. Det är därför väsentligt att samarbeta med företag som tar det här ansvaret seriöst och hanterar avfallet på ett miljövänligt vis.