PCB står för polyklorerade bifenyler (polychlorinated biphenyl) och det är ett samlingsnamn för klorerade föreningar med bifenyl. Dessa föreningar är förbjuda av flera skäl, bland annat för att de är mycket svårnedbrytbara och även kan leda till flera besvär, exempelvis klorakne. En annan effekt av PCB i naturen är att många djur får problem med reproduktionen. Om det förekommer höga halter av PCB i en byggnad behövs sanering.