PCB står för polyklorerade bifenyler (polychlorinated biphenyl) och det är ett samlingsnamn för klorerade föreningar med bifenyl. Dessa föreningar är förbjuda av flera skäl, bland annat för att de är mycket svårnedbrytbara och även kan leda till flera besvär, exempelvis klorakne. En annan effekt av PCB i naturen är att många djur får problem med reproduktionen. Om det förekommer höga halter av PCB i en byggnad behövs sanering.

Vart finns PCB?

 

PCB förekommer främst i byggnader som uppförts mellan 50-talet och 70-talet. Oftast förekommer PCB i fogmassorna som användes under denna period. Detta gäller inte bara industriella byggnader utan även sjukhus, skolor, bostadshus och många andra byggnader. Det finns även PCB i fönster, lysrörsarmaturer och i elektrisk utrustning från denna tidsperiod.

PCB är totalt förbjudet sedan 1995, inte minst för att de onaturliga föreningarna sprider sig till omgivningen och naturen. Många gånger är jorden kring byggnaderna förorenad med PCB eftersom fogarna har vittrat sönder med tiden. Idag är det fastighetsägarens skyldighet och ansvar att utföra PCB sanering om det behövs.

Vad är PCB sanering?

 

För att få bukt med PCB-problemet krävs det att regeringen, länen, kommunerna och fastighetsägarna arbetar ihop. Byggnader som uppförts mellan 50- och 70-talet behöver ses över för att upptäcka och kartlägga förekomsten av PCB. Byggnader med höga halter av PCB behöver saneras, vilket innebär att de saker som innehåller det miljö- och hälsofarliga ämnet tas bort på ett säkert sätt. Sanering måste utföras av företag som har erfarenhet och kompetens inom dessa tjänster, felaktigt utfört kan saneringen trots allt leda till en förvärrad situation.

Sanering kan utföras på olika sätt. Först måste en byggnad inventeras för att se vart det finns PCB och hur mycket som finns. Efter inventeringen ska en åtgärdsplan skapas och rapporteras till Miljöförvaltningen. Här ska det även ingå vilket företag som ska utföra saneringsarbetet. Innan saneringen utförs behöver detta ofta anmälas till en miljönämnd eftersom det är ett miljöfarligt arbete.

Därför är PCB sanering viktigt

 

Förekomsten av PCB påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt. Även om arbetet med att sanera fastigheter har utförts i flera år kommer det hela tiden nya uppdrag. Det beror på att det fortfarande finns oupptäckt PCB i hela norden. Vi erbjuder flera tjänster inom sanering, både för asbest, PCB och många andra farliga ämnen. Om du är intresserad av våra tjänster och vill veta pris för sanering, hör av dig och berätta vad du behöver sanera så kan vi ge ett preliminärt prisförslag.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.