Entreprenader och byggföretag erbjuder tjänster inom maskindemontering och demontage av olika byggnader och utrustningar ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns stort värde i demontering med entreprenadmaskiner eftersom det hjälper arbetet med att ta vara på material för att inte skada miljön. Viktiga aspekter kring demontering är hanteringen av avfallet och att processen utförs på ett säkert och effektivt sätt. Därför är det betydelsefullt att ta hjälp av verksamheter som har kunskap om lagar och regler och utför arbetet ansvarsfullt.

Vad är demontering?

Demontering innebär att byggnaden eller maskinen monteras ned i olika delar, dessa delar sorteras sedan och antingen återanvänds till någon annan produkt, säljs som reservdelar eller sorteras ordentligt för att inte påverka miljön negativt. Takstolar, brodelar och moduler är några föremål som går att ta vara på och återanvända. Demontage går att utföra på både byggnader och maskiner men det krävs gedigen erfarenhet och kunskap för att kunna hantera processen på ett effektivt, säkert och ekonomiskt sätt.

Varför hjälper demontering?

En av de viktigaste procedurerna vid rivning av en byggnad, är att planera hur avfallet ska tas hand om. I Sverige är vi duktiga på att tänka på miljön och vanligen tas en rivningsplan fram som identifierar miljöfarligt material och hur det ska hanteras. Byggnader som är äldre kan behöva rivas genom demontering eftersom det finns farliga ämnen i marken eller byggnaden. Ett annat exempel är att betong kan krossas och återanvändas och brännbart material kan bli energi vid förbränning. Grövre träbjälkar och tegel är användningsbara för byggnadsvårdande ändamål.

Tips för att åta sig demontering med entreprenadmaskiner

Det är alltid bäst att ta hjälp av verksamheter som utför arbetet på ett ekonomiskt, effektivt och miljömässigt sätt. Byggföretag och entreprenader erbjuder ett pris för demontering med entreprenadmaskiner för att kunna säkerställa smidig process och kunna ta vara på materialet på ett skonsamt sätt. Det är otroligt viktigt att företag som har kunskap och erfarenhet utför demonteringen eftersom det kan finnas farliga ämnen i marken eller i byggnaden som behöver sanering innan rivning kan utföras. Vissa tillstånd behövs och lagar och regler behöver följas på ett ansvarsfullt sätt för att inte skada miljön, människor eller djur.

Hitta företag som erbjuder demontering i Stockholm

Det krävs både erfarenhet och kunskap för att kunna ta tillvara på alla delar i en byggnad och ingen del är för liten eller för stor för att räddas. Det finns flera företag som erbjuder demontering i Stockholm som har maskinparker med både mindre och större maskiner för att kunna ta vara på materialet. De ser också till att avfallet sorteras ordentligt för minsta möjliga miljöpåverkan och bäst ekonomiskt utbyte. Det kan också vara lättare att ta hjälp av experterna eftersom de kan ta hand om hela processen – från projektering, demonteringsarbete, paketering och märkning till transport.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.