Rivningsarbete – Gedigen erfarenhet och expertis

Med gedigen erfarenhet och en av Sveriges modernaste maskinparker tar vi oss an rivningsarbeten över hela landet. Jansson Entreprenad genomför alla typer av rivningsarbeten i hela Sverige, stora som små, invecklade projekt som kräver vibrationsmätning likväl som enkla. Vi tar hand om rivningsmaterialet och återvinner eller återanvänder i största möjliga mån. Vi är med i hela processen från planering till utförande och specialtransporter av material. Vi utför rivningar av:

  • Broar
  • Byggnader
  • Hus
  • Fastigheter
  • Silos
  • Alla typer av fundament
  • Kajer
  • Rivning på hög höjd
  • Undervattensrivning
  • Industribyggnader

  På Jansson Entreprenad utför vi samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet. Tack vare våra moderna maskiner kan vi minska utsläppen av koldioxid samtidigt som vi utför ett effektivare arbete.

  Vi är certifierade enligt ISO 14001 och möter kraven för högsta miljöklassning och de hårda lagkrav som finns för miljö vid demontering och rivning. Vi har också möjligheten att återvinna och hantera miljöfarliga material på vår egen återvinningscentral där vi också kan återvinna och återanvända byggnadsmaterial.

  Rivningsarbeten Stockholm

  För att göra plats för nytt måste ibland det gamla tas bort. Så är det till stor del i Stockholm, där det byggs väldigt mycket nya bostädet och ny infrastruktur för att göra plats för alla som flyttar till staden.

  Jansson Entreprenad utför rivningsarbeten i Stockholm och över hela landet. Stockholm är en av de städer som vi arbetar allra mest i. Vår höga kvalitet och säkerhet med duktiga maskinförare och effektiva maskinpark kombinerat med stor erfarenhet av demolering och demontering bidrar till att vi har många projekt i Stockholm. Tack vare våra goda kontakter har vi möjlighet att på ett effektivt sätt transportera bort och avsätta rivningsmaterial även i Stockholm och Göteborg.

  Rivningsarbeten Göteborg

  Precis som i Stockholm efterfrågas våra tjänster av rivningsarbete i Göteborg. I storstadsregionerna ställs stora krav på logistik och hantering i trånga miljöer med intilliggande byggnader som inte får skadas under processen. Vid den här typen av rivningsarbeten i Göteborg ställs stora krav på maskinförarens kompetens och yrkesskicklighet. Vi är stolta att säga att samtliga maskinförare på Jansson Entreprenad tillhör toppen av yrkesmän i Sverige.

  Rivningsarbete handlar inte bara om att demolera. Det finns i själva verket många lagar, regler och bestämmelser som entreprenadföretag måste förhålla sig till. På Jansson Entreprenad är det en självklarhet att leva upp till samtliga krav och lagar, oavsett om det kommer till miljö- eller säkerhetsarbete