Välkommen till oss!

Söker du efter ett professionellt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter, har du hamnat rätt!

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och strävar efter en så låg miljöpåverkan som möjligt i form av effektivare rivnings- och transportmetoder samt minimering av deponin.

Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och strävar efter en så god kvalitet som möjligt i form av god kompetens och den senaste maskinella utrustningen.

Som en extra trygghet för våra kunder har vi medlemskap i ME (Maskinentreprenörerna), Svenskt Näringsliv, Sveriges Åkeriföretag och Byggnads.

Våra tjänster

Rivningar
Rivningar

Rivningar

Demontering
Demontering

Demontering

Schaktning
Schaktning

Schaktningar

Fräsning
Fräsning

Fräsning

Spåntning
Spåntning

Spåntning

Transporter
Transporter

Transporter

Sanering
Sanering

Sanering

Lättrivning
Lättrivning

Lättrivning

Specialtranporter
Specialtranporter

Specialtransporter

Varför väljer du oss?

Erfarenhet
Ett proffessionelt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter.
Kvalitet
Jansson Entreprenad AB, som grundades 1946och är certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001.
Maskinpark
Professionell och bred maskinpark. Majoriteten av våra fordon är miljöklassade.
Miljö
Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vår största miljöpåverkan sker vid utsläpp från maskiner.

Referenser