Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

VÄLKOMMEN TILL JANSSON ENTREPRENAD I LINKÖPING

ETT MODERNT RIVINGSFÖRETAG MED LÅNG ERFARENHET

Vi blir er kompletta leverantör där vi alltid tillgodoser kundens behov och förväntningar.
Vi har en ständig strävan efter att anta nya utmaningar.
Våga uppleva våra jordnära kundrelationer.

Nedan presenteras inom vilka områden vi är verksamma.

Rivning

Vi utför stora som små rivningsarbeten över hela Sverige.

Demontering

Demontering av olika byggnader och installationer.

Schaktning

Totalentreprenader inom mark och anläggning i hela Sverige.

Fräsning

Vi utför alla olika typer av hydraliska fräsningar.

Spontning

Vi utför olika entreprenader inom spontningsarbeten.

Transporter

Transporter bland annat maskiner, byggander och material.

Sanering

Saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader.

Lättrivning

Allt ifrån mindre lättrivningar till större rivningsprojekt.

Marksanering

Vi erbjuder totalåtaganden inom sanering av förorenade markområden.

ERFARENHET

Ett proffessionelt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter.

KVALITET

Jansson Entreprenad i Linköping AB, grundades 1946 och blev aktiebolag 1963. Vi är idag certifierade enligt ISO 9001. Kvalité står alltid i högsta fokus. 

MILJÖ

Jansson Entreprenad i Linköping AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

MASKINPARK

Professionell och bred maskinpark. Majoriteten av våra fordon är miljöklassade.

ARBETSMILJÖ

Vi har våra medarbetare i fokus och vi strävar alltid efter att vara en hållbar, långsiktig och trivsam arbetsgivare. Jansson Entreprenad i Linköping AB är certifierade enligt ISO 45001.

MED FOKUS PÅ MILJÖN

Janssons Entreprenad är ett företag som värderar ett hållbart arbetssätt högt både internt och externt. Vi arbetar därför efter ett skräddarsytt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem med syfte att ständigt hålla oss medvetna och uppdaterade om de senaste teknikerna och utrustningen på marknaden. Janssons Entreprenad jobbar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster för att minska vår miljöpåverkan och vi ser ständigt över vårt arbetssätt med avsikt att finna mer hållbara lösningar. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65 000 kvadratmeter som tillåter oss att hantera och återvinna material på ett säkert och miljövänligt sätt.SPECIALISTER SEDAN 1946

Jansson Entreprenad är ett entreprenadföretag med lång erfarenhet av typiska entreprenaduppdrag såväl som stora och komplexa projekt som kräver stor yrkesskicklighet och varsamhet. Vi hjälper företag med hela processen från förstudie till utfört arbete. Vår styrka ligger främst i vår långa erfarenhet som medför att vi hanterar varje projekt med precision. Majoriteten av våra projekt berör totalentreprenad inom rivning och anläggningsarbeten. Vi har varit verksamma inom just dessa områden i över 25 år vilket innebär att vi är ett entreprenadföretag som varit med ända från grunden – när alla lagar och krav inom arbetsområdet tillkom.

ENTREPRENAD STOCKHOLM

Vi har vår bas i Östergötland men antar oss uppdrag i hela Sverige där Stockholm utgör centrum för våra arbetsområden. Här genomför vi allt från omfattande rivningsarbeten till grundliga saneringar av dina fastigheter. Vi är ett företag som värderar kvalitet och tillförlitlighet högt och då vårt arbete också är vårt intresse strävar vi alltid efter att utföra arbeten med högsta möjliga precision. Som en extra trygghet för våra kunder och medarbetare är vi medlemmar i ME, Svenskt näringsliv och Sveriges Åkeriföretag. 
Om ni behöver hjälp med utförande av entreprenadtjänster, kontakta Janssons Entreprenad i Stockholm.

ENTREPRENAD GÖTEBORG

Janssons Entreprenad är också verksamma i Göteborg som är en snabbt växande stad med lika stort växande behov av entreprenadtjänster. Vår långa tradition av kvalitet, skicklighet och kundfokus i kombination med vårt ständiga driv att utvecklas har gjort att vår verksamhet hela tiden får större kapacitet. Vi kan därför utföra allt fler och mer omfattande projekt runt om i Sverige.
Om du behöver hjälp av ett tillförlitligt entreprenadföretag i Stockholm, Göteborg eller i övriga delar av landet – kontakta Janssons Entreprenad idag.

Följ oss på Facebook @Janssonentreprenad

Följ oss på sociala medier!