Entreprenadföretag med över 75 år i branschen

Söker du efter ett professionellt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsarbeten och specialtransporter har du hamnat rätt! Jansson Entreprenad är ett fjärde generationens familjeföretag och har funnits sedan 1940-talet. Vår gedigna historia, erfarenhet, kompetens och framförallt 100-tals nöjda kunder genom åren är ett kvitto på den höga kvalitet få andra entreprenadföretag kan konkurrera med.
Som ett entreprenadföretag med en av Sveriges absolut modernaste maskinparker uppfyller vi allra högsta miljöstandard och möter de tuffa miljökraven som finns för den här typen av verksamheter. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och strävar kontinuerligt efter en så låg miljöpåverkan som möjligt i form av effektivare återvinning, rivnings- och transportmetoder samt minimering av deponin. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och strävar efter en så hög kvalitet som möjligt i alla led av vår verksamhet.
Som ett ytterligare steg i vårt miljöarbete har vi också en egen återvinningscentral med kapacitet för att avsätta eller återvinna metallskrot, betong, trä, matjord samt farligt avfall. På återvinningscentralen kan vi dessutom utföra alla typer av sorteringsarbeten.

Entreprenadföretag i Stockholm

Även om Jansson Entreprenad är ett entreprenadföretag med rötterna i Östergötland utför vi såklart arbeten i hela landet med fokus på Stockholm. Här utför vi löpande avancerade schaktarbeten, rivningsarbeten och demontering av allt från brokonstruktioner till bostäder.
Vi som arbetar på Jansson Entreprenad är genuint intresserade av maskiner – vårt yrke är också vårt intresse. Detta gör att vi alltid strävar efter att utföra alla jobb på ett så professionellt och med så hög yrkesmässig nivå som är möjligt. Som en extra trygghet för våra kunder och medarbetare har vi medlemskap i ME (Maskinentreprenörerna), Svenskt Näringsliv, Sveriges Åkeriföretag och Byggnads.

Är ni behov av ett entreprenadföretag i Stockholm, tveka inte att ta kontakt med Jansson Entreprenad.

Entreprenadföretag i Göteborg

Göteborg växer i snabb takt och Jansson Entreprenad arbetar kontinuerligt med flera olika projekt i Göteborg. Anledningen till att vi kontinuerligt arbetar med projekt i Stockholm, Göteborg och över hela landet är vår höga professionalitet, snabbhet och kvalitet i utförandet i samtliga våra insatser. Är ni i behov av ett entreprenadföretag i Göteborg? Ring Jansson Entreprenad redan idag!

Våra tjänster

Rivningar
Rivningar

Rivningar

Demontering
Demontering

Demontering

Schaktning
Schaktning

Schaktningar

Fräsning
Fräsning

Fräsning

Spåntning
Spåntning

Spåntning

Transporter
Transporter

Transporter

Sanering
Sanering

Sanering

Lättrivning
Lättrivning

Lättrivning

Specialtranporter
Specialtranporter

Specialtransporter

Varför väljer du oss?

Erfarenhet
Ett proffessionelt entreprenadföretag med lång erfarenhet, av allt från vanliga entreprenaduppdrag till avancerade rivningsuppdrag och specialtransporter.
Kvalitet
Jansson Entreprenad AB, som grundades 1946och är certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001.
Maskinpark
Professionell och bred maskinpark. Majoriteten av våra fordon är miljöklassade.
Miljö
Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vår största miljöpåverkan sker vid utsläpp från maskiner.

Referenser