Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Professionell rivning Göteborg

Om du planerar en rivning i Göteborg med omnejd men är osäker på vilket företag du ska anlita bör du ta en titt på Jansson Entreprenad AB. Vi är ett familjeföretag som i dagsläget drivs av familjens tredje generation. Vi har lång erfarenhet av markentreprenad vilket gör oss till ett säkert och tryggt val för dig som behöver hjälp att riva en fastighet eller någon annan typ av konstruktion.

Större delen av våra projekt har de senaste 25 åren varit just rivningar av olika typer och våra anställda har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt. Det finns inget rivningsarbete som är för stort eller avancerat för oss på Jansson Entreprenad. Kontakta oss för att prata om dina behov. Vi skräddarsyr alltid lösningen så att den passar våra kunder perfekt.

Olika typer av rivningsarbeten Göteborg

Som rivningsföretag med flerårig erfarenhet har vi kompetens nog att genomföra alla sorters rivningsarbeten, oavsett om det handlar om lättrivning eller tungrivning. Vi erbjuder även demontering och transport till önskad adress. Vårt rivningsarbete baseras på två kvaliteter; hårdvaran som är vår maskinpark med moderna maskiner och mjukvaran som är våra anställda med sin höga kompetens. Dessutom arbetar vi alltid ur ett hållbart perspektiv för att göra det bästa för miljön.

Du kan anlita oss för rivning av fastigheter, industribyggnader, broar och de många andra typer av konstruktioner. Vi kan även utföra rivningar under vatten samt på hög höjd. Vi genomför rivningsarbeten där det behövs vibrationsmätning och vi är inte rädda för att anta en utmaning. Jansson Entreprenad hjälper dig med allt från planering till själva utförandet samt att vi även tar hand om avfallet från rivningen på ett miljövänligt sätt.

Miljövänlig rivning Göteborg

Eftersom vi på Jansson Entreprenad alltid arbetar utifrån ett hållbart perspektiv är vi noga med hanteringen av avfallet efter utfört rivningsarbete. Vår nollvision om osorterat material är något alla våra anställda är medvetna om och vi driver en återvinningsanläggning i Malmskogen där vi sköter sortering, återvinning och återanvändning. För att göra sorteringen enklare brukar vi påbörja rivningsprojekt med en selektiv rivning innan maskinerna tar vid. Vi försöker återvinna och återanvända så mycket material som möjligt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär att vi håller en hög kvalitet samtidigt som vi följer de lagkrav som gäller för högsta miljöklassning. Vår maskinpark består av moderna maskiner med låga koldioxidutsläpp som både är effektiva och miljövänliga. Dessutom kan vi hantera och återvinna farligt avfall på ett säkert sätt vid vår återvinningsanläggning, vilket är perfekt om du har behov av att sanera en byggnad.

Kostnad för en rivning Göteborg

Om du frågar oss "vad kostar en rivning i Göteborg" kommer vi inte kunna ge dig ett direkt svar, då alla rivningsprojekt är olika. Förutsättningarna varierar beroende på ett flertal faktorer som exempelvis omfattningen av rivningsarbetet. Vi tar oss an såväl stora som små rivningsprojekt och det finns inget rivningsprojekt vi inte kan anta. Kostnaden för arbetet beror också på vilka maskiner som kommer att behövas för projektet samt hur många maskiner vi behöver använda.

En annan faktor som påverkar rivningens pris är vilken typ av byggnad som ska rivas samt vilka material den är konstruerad av. En del material är enklare att riva än andra. När du anlitar Jansson Entreprenad kan du vara säker på att vi alltid arbetar kostnadseffektivt. Vi erbjuder kostnadsfria offerter till alla kunder och genom att kontakta oss får du en kostnadsuppskattning som bygger på just ditt projekt och dina behov.

Andra tjänster från Jansson Entreprenad

Förutom rivning kan vi också stå till tjänst med sanering av byggnader innan rivning, samt marksanering efter rivning. En marksanering kan behövas om den tidigare byggnaden på något sätt förorenat marken undertill och du planerar att använda platsen till exempelvis en nybyggnation. Vi erbjuder också markanläggningsarbeten så som fräsning, schaktning och spontning som också är förberedande arbete innan en nybyggnation. Du kan kontakta oss för totalentreprenad inom markanläggning så planerar vi allt från början till slut.

Kontakta oss för professionell rivning Göteborg

Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär för att diskutera just dina rivningsbehov och för att erhålla en kostnadsfri offert. Vi förespråkar nära kundrelationer och gör alltid dig som kund delaktig i vårt arbete. Oavsett om du behöver hjälp med att riva ett litet garage eller en stor industribyggnad står vi gärna till din tjänst. Vi har också möjlighet att hjälpa till med specialtransporter av farligt avfall och skrymmande gods.

Följ oss på sociala medier!