Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Få hjälp med rivning Stockholm

Om du är i behov av att riva en fastighet, silo, bro eller industribyggnad är vi en erfaren rivningsfirma i Stockholm. Vi erbjuder ett brett utbud högkvalitativa rivningstjänster som utförs av kompetent personal med moderna maskiner. Jansson Entreprenad grundades redan 1946 och sedan 25 år tillbaka har större delen av våra projekt varit rivningsarbeten. Vi erbjuder också fräsning, schaktning, marksanering och demontering samt totalentreprenad inom markanläggning. Du kan kontakta oss via kontaktformulär, e-post eller telefon för att diskutera dina behov så kan vi ge dig en kostnadsuppgift.

Vårt rivningsarbete

Jansson Entreprenad AB erbjuder rivning i Stockholm med omnejd. Vi skräddarsyr lösningarna utifrån dina behov och har fokus på jordnära kundrelationer så att du kan känna dig delaktig i projektet från början till slut. Våra rivningstjänster är effektiva och specialiserade samt att vi alltid arbetar utifrån ett hållbart perspektiv. Vi återvinner och återanvänder så mycket material vi kan och har en egen återvinningscentral i Malmskogen. Planering av hur avfall ska tas om hand är en viktig del av rivningsarbetet och all vår personal är väl insatta i miljöarbete.

Det finns i princip ingenting vi inte kan riva, inget arbete är för avancerat eller stort för oss. Vi erbjuder rivning av hus, broar, fundament, silos och kajer, samt att vi kan utföra rivningsarbeten såväl på hög höjd som under vatten. Vi sköter allt från planeringen till utförandet och rivningen sker alltid på ett säkert sätt. Om du har ett invecklat projekt som kräver vibrationsmätning kan du lita på att vi har den kompetens som behövs, detsamma gäller om du har behov av att sanera farligt avfall innan rivningen.

Miljövänlig rivning Stockholm

Allt vårt arbete sker utifrån ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Vår maskinpark innehåller nästan uteslutande miljöklassade maskiner, vilket innebär ett minimalt utsläpp av koldioxid. Dessutom är våra maskiner aldrig äldre än tre år vilket innebär att de är effektiva att arbeta med. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och uppfyller kraven som ställs för högsta miljöklassning, samt att vi följer de hårda lagar som finns gällande miljö vid rivning. Många gånger börjar vi med en selektiv rivning för att enklare kunna sortera materialet innan maskinerna tar vid.

Jansson Entreprenad AB har en nollvision för osorterat avfall och vi försöker även att återanvända och återvinna så mycket av materialet vi kan. På vår egen återvinningscentral kan vi hantera såväl rivningsavfall som farligt avfall på ett säkert sätt. Vi har också schakttippar som kan ta emot stora schaktmassor utan problem. Vår återvinningsanläggning har även en portabel betongkross och en portabel fliskross som är till stor hjälp vid många projekt. Om du vill veta mer om vårt miljöarbete får du gärna fråga oss i samband med vår kontakt.

Vad kostar en rivning i Stockholm?

Priset för en rivning i Stockholm varierar stort beroende på många faktorer, så som rivningens omfattning, vilka av våra maskiner som behövs till rivningsarbetet, vilken typ av byggnad som ska rivas samt vilka material den består av. Vi ger dig alltid en kostnadsuppgift och kan även besöka området för att kunna ge en mer rättvisande prisuppgift. På Jansson Entreprenad är vi alltid tidseffektiva och försöker hitta en så bra lösning som möjligt utifrån just era behov. Inget rivningsprojekt är det andra likt och detsamma gäller för kostnaden.

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär för en kostnadsfri offert, var noggrann med att ange så mycket information du kan om projektet för att vi ska kunna göra en bra beräkning. Om du behöver andra tjänster än enbart rivning kan vi alltid ge dig en samlad prisuppgift för hela projektet. Priserna för våra övriga tjänster varierar också utifrån just dina behov och förutsättningar, så som områdets storlek samt vilka typer av maskiner vi kommer att använda för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Anlita oss för professionella rivningsarbeten Stockholm

Om du är i behov av ett professionellt rivningsföretag i Stockholm eller en markentreprenör i Stockholm kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad. Vi erbjuder miljövänliga markanläggningsarbeten och all vår personal är välutbildad och certifierad. Vid behov av sanering före eller efter rivning kan vi också stå till din tjänst, vi utför marksanering med fyra olika metoder. Vår fleråriga erfarenhet har gett oss goda kunskaper om hur rivningsarbete sker på ett säkert och effektivt sätt. Du kan nå oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här på vår hemsida.

RIVNING

En av de största utmaningarna du ställs inför som platschef, projektledare eller entreprenör vid rivningsarbeten är att kunna garantera en säker, effektiv rivning. En rivning som dessutom är hållbar för miljön. Ofta handlar det inte bara om att kunna återvinna rivningsmaterialet, utan det gäller även att kunna hantera miljöfarligt avfall, oavsett om det gäller rivningsprojekt för olika fastigheter, industribyggnader, silos eller broar. Det krävs inte bara en noggrann planering utan rätt teknik, arbetssätt och kunskap om hur avfallet ska tas om hand. Vi på Jansson Entreprenad arbetar över hela Sverige. Hos oss får du skräddarsydda lösningar för varje rivningsprojekt för att minimera den påverkan det kan göra på miljön.

Miljövänlig rivning

Tack vare väl utarbetade metoder, personal som besitter kunskap och erfarenhet samt en egen återvinningscentral kan vi ta fram speciallösningar för varje rivning. Vår maskinpark består nästan av uteslutande miljöklassade maskiner. Det innebär minimala koldioxidutsläpp som minskar den påverkan på miljön som ett rivningsprojekt kan orsaka.

När du anlitar oss får du miljövänliga och professionellt utförda arbeten. Vi kan erbjuda helhetslösningar oavsett vilken typ av rivningsprojekt det är. På många platser i och runtomkring Stockholm där det kan vara tätbebyggt krävs det erfarenhet och rätt kompetens för att rivningen ska ske säkert. Har du ett blivande rivningsprojekt i Haninge, Täby och Sollentuna? Eller kanske i Salem, Norrtälje eller Ekerö? Kontakta oss för en säker och miljövänlig rivning.

Skräddarsydda lösningar

Det är tack vare våra många år inom branschen samt väl investerade resurser i både personal och utrustning som vi kan skräddarsy lösningar för varje rivningsprojekt. Det gäller allt från arbeten utförda på plan mark och höga höjder till rivningar på sluttningar och under vatten. Som kund har du även full översikt över arbetsgången. Du har dessutom tillgång till någon av våra kunniga konsulter för eventuella frågeställningar som kan dyka upp eller om du vill göra ändringar i arbetsplanen. Söker du ett företag som ser dina behov och lyssnar till dina önskemål är du välkommen till oss på Janssons Entreprenad AB.

Du kanske även behöver komplettera rivningen med någon av de andra tjänster vi erbjuder, såsom fräsning, schaktning, demontering, marksanering eller totalentreprenad inom markanläggning? Vi erbjuder dig en kostnadseffektiv och högkvalitativ skräddarsydd -helhetslösning - alltid med miljön i fokus. Kontakta oss gärna om du har några frågor om vårt arbete eller vill diskutera ditt rivningsprojekt. Antingen kan du kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, e-post eller telefon för konsultation och offert gällande ditt rivningsprojekt.

Följ oss på sociala medier!