Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Professionell rivning Kalmar

Oavsett om du ska riva ett litet torp, en stor industrilokal eller en bro är det viktigt att arbetet sker på ett säkert sätt. Både omgivning och miljö måste skyddas. När du anlitar oss för hjälp med rivning i Kalmar får du kompetent hjälp av en firma med lång erfarenhet och därmed ett rivningsarbete som uppfyller alla säkerhetskrav. Inget arbete är för komplext för oss. Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi möter konkreta och erkända miljökrav. En viktig del i detta är att vi använder oss av moderna maskiner som släpper ut låga mängder koldioxid. För oss är alltid helheten viktig och vårt mål är att utföra arbeten av hög kvalitet så att du som kund ska känna dig nöjd.

  • Vi utför alla slags rivningsarbeten
  • Arbetar miljöcertifierat
  • Över 75 års erfarenhet
  • Använder oss endast av moderna maskiner

Våra två kvalitetsmått

För oss på Jansson Entreprenad är kvalitet ett mycket stort fokus och vårt arbete bygger på två olika kvaliteter som genomsyrar hela vår entreprenad. Den ena kallar vi "kvalitet i hårdvara" vilket syftar på att vi endast har noga utvalda maskiner i vår maskinpark. Alla våra maskiner är av hög kvalitet och genomgår regelbundna noggranna kontroller. På så vis kan vi alltid utföra rivningar av bästa kvalitet för våra kunder. Den andra aspekten kallar vi "kvalitet i mjukvara" och då talar vi om våra medarbetare som har lång erfarenhet och hög kompetens. Maskiner är viktiga, men kunniga medarbetare med fokus på detaljer och kvalitet är det som gör att vi kan erbjuda dig som kund något utöver det vanliga.

Pris för rivningsarbeten Kalmar

Vi utför både större och mindre rivningsarbeten och prissättningen varierar beroende på ett flertal olika faktorer. Den största faktorn är rivningsarbetets omfattning. Det spelar även roll vilken typ av byggnad det är som ska rivas och vilka material byggnaden består av. Finns det farliga material i byggnaden som ska rivas påverkar det också prissättningen eftersom sanering samt särskild hantering av avfallet då krävs. Vi kan också behöva använda olika maskiner beroende på var byggnaden är placerad och hur lättåtkomlig den är. För att få ett kostnadsförslag rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Jansson Entreprenad. Vi går igenom vad som kan behöva göras och du får ett förslag på vad arbetet kan komma att kosta.

De arbeten vi utför

Vi utför i stort sett alla typer av rivningsarbeten och tack vare vår långa erfarenhet och mycket kompetenta medarbetare utför vi ett högkvalitativt arbete. Vi satsar hårt på utbildning och utveckling, vilket innebär att vi hela tiden kan erbjuda dig som kund bra arbetsresultat. Oavsett om du har en liten stuga på din tomt i Kalmar eller om det är en större industrilokal som behöver rivas kan vi hjälpa dig. Vi utför rivning av olika typer av fastigheter men även rivning av broar, silos och fundament. Tack vare vår moderna maskinpark och våra kunniga medarbetare kan vi också utföra rivningar på hög höjd samt undervattensrivningar. Inget arbete är för stort, för litet eller för komplext för oss att utföra.

Miljövänlig rivning Kalmar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi möter de mycket höga miljökraven som ställs för att få certifieringen. Det finns även strikta lagkrav att följa vid rivning och demontering och dessa har vi mycket bra koll på. Vårt mål är alltid att utföra alla rivningstjänster på ett sätt som är hållbart för miljön och en av de viktigaste faktorerna i detta arbete är att ha en god plan för hur avfallet ska tas omhand. Vi har möjlighet att både återvinna och hantera miljöfarligt material på vår återvinningscentral. En del material kan vi också återanvända i andra projekt som vi på Jansson Entreprenad utför, något som vi anser vara mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontakta oss för hjälp med rivning Kalmar

Behöver du hjälp med ett rivningsarbete i Kalmar och vill vara säker på att arbetet utförs på ett korrekt sätt? Hör då av dig till oss för ett prisförslag och mer information. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret som du hittar här på hemsidan. För att vi ska kunna ge dig en rättvis prisbild är det viktigt att du beskriver arbetet som ska utföras så detaljerat som möjligt, inklusive om du misstänker att det finns farliga material i byggnaden. Vi är en totalentreprenad som utför rivning i Kalmar och kan även hjälpa dig vidare med fortsatt arbete om så önskas. Vårt mål är alltid att du som beställare ska känna dig nöjd samt att våra rivningsarbeten utförs på ett kompetent och miljömedvetet sätt.

Följ oss på sociala medier!