Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi finns primärt tillgängliga i orterna:

sanering av förorenad mark Göteborg

Om du är i behov av en marksanering i Göteborg innan du kan bygga nytt på din mark kan vi på Jansson Entreprenad AB hjälpa dig med det. Vi utför högkvalitativt saneringsarbete med fokus på såväl effektivitet som miljövänlighet. Vårt företag är familjeägt och grundades redan 1946, nu drivs det av tredje generationen Janssons. Från att endast ha erbjudit våra tjänster i Linköping med omnejd kan du nu anlita oss i hela Sverige. Sedan 25 år tillbaka har vårt största arbetsområde varit rivningar av olika slag, men vi utför även många marksaneringar efter utförd rivning. Dessutom kan vi sanera fastigheter från exempelvis asbest och kvicksilver innan rivning om behov föreligger. Vi erbjuder alltid våra kunder en kostnadsfri offert.

  • Vi är ett professionellt entreprenadföretag som utför alla typer av markentreprenad
  • Vi utför marksanering med fyra olika metoder
  • Vårt arbete sker ur ett hållbart perspektiv 

Vad är marksanering?

Marksanering är någonting som krävs inför en nybyggnation, eller annan användning av området, om marken är förorenad av metaller, oljor eller miljögifter. Vi på Jansson Entreprenad AB har bred erfarenhet inom marksaneringsarbete och tar själv hand om de förorenade massorna. Vi har en egen återvinningsanläggning i Linköping, men vid marksanering i Göteborg använder vi oss av en närmare anläggning. Allt marksaneringsarbete ser inte likadant ut, vad som krävs beror på vad marken ska användas till efteråt. Vårt arbete sträcker sig från planeringen ända till dokumentationen om marksaneringen då vi har kompetens att sköta hela arbetsförloppet. Kostnaden för en marksanering beror på faktorer så som föroreningens omfattning och vi på Jansson Entreprenad har alltid fokus på kostnadseffektivitet när vi arbetar.

Olika metoder för sanering av förorenade områden Göteborg

En marksanering kan ske med fyra typer av metoder; biologiska, fysikaliska, termiska och kemiska. Vid biologisk metod används svampar och bakterier för att bryta ned föroreningarna och det kräver att en aktiv stam av friska mikroorganismer redan finns i jorden. De fysikaliska metoderna innefattar flera tekniker där jordtvätt är en av de mest använda. Vid jordtvätt sorteras jordmassorna i fraktioner och då föroreningar oftast är bundna till de finkorniga fraktionerna sorteras de flesta föroreningarna bort när de tvättas bort. Kemiska metoder används för att omvandla föroreningarna, vilket kan ske på flera olika sätt. Vid marksanering med en termisk metod används uppvärmning för att avlägsna föroreningarna, det finns två olika huvudtyper; termisk avdrivning och förbränning. Vilken metod vi använder oss av beror på förutsättningarna i ditt markområde.

Miljövänlig marksanering

Hela Jansson Entreprenads arbete genomsyras av miljövänlighet, vi sätter alltid miljön i första rummet. På vår egen återvinningscentral kan vi sortera, återvinna och återanvända såväl farligt som vanligt avfall på ett säkert sätt. Vi har en nollvision gällande osorterat material och därför börjar vi ofta rivningsprojekt med selektiv rivning för att smidigt kunna sortera materialet innan maskinerna tar vid. I vår maskinpark är större delen av maskinerna miljöklassade och de är aldrig mer än tre år gamla, vilket innebär så små koldioxidutsläpp som möjligt samtidigt som maskinerna ändå är effektiva. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär att vi följer de regler och lagar som gäller för miljö och klimat vid rivningsarbete.

Våra andra tjänster utöver marksanering Göteborg

Vi erbjuder ett flertal tjänster utöver sanering av förorenad mark i Göteborg, så som demontering, rivning, lättrivning, schaktning och specialtransporter. Inget rivningsarbete är för stort eller svårt för oss att utföra, vi river såväl byggnader och fundament som broar och kajer. Lättrivning används vid rivning i trånga utrymmen men även vid andra rivningsarbeten som kan ske med handhållna verktyg, som rivning av innerväggar och dylikt. Efter en utförd rivning är en schaktning ofta på sin plats för att förbereda för nybyggnation. Givetvis erbjuder vi även totalentreprenad med allt från sanering och rivning till markanläggning. All vår personal är välutbildad och kompetent, samt har de certifikat som krävs för att utföra arbetet. Våra ledord är kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi arbetar alltid nära våra kunder.

Kontakta oss för professionell marksanering Göteborg

Vi erbjuder kostnadsfria offerter till alla våra kunder och vi kan även lämna en ungefärlig kostnadsuppgift redan i tidigt skede. Du kan komma i kontakt med oss på Jansson Entreprenad via telefon, e-post eller kontaktformulär där du beskriver dina behov. Inget projekt är för stort eller litet och våra tjänster erbjuds i såväl Göteborg som resten av Sverige. All vår personal är välutbildad för att kunna genomföra sina arbeten på ett kompetent och säkert sätt. Vi har nära kontakt med dig som kund för att du ska kunna känna dig delaktig och trygg genom hela arbetsförloppet. Oavsett om du är i behov av marksanering Göteborg eller någon annan av våra tjänster tveka inte att kontakta oss på Jansson Entreprenad.

Följ oss på sociala medier!