Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Högkvalitativ rivning Jönköping

Om du är i behov av rivning i Jönköping eller andra delar av Småland kan vi på Jansson Entreprenad erbjuda vår högkvalitativa rivningstjänst. Vårt familjeföretag grundades redan 1946 och drivs nu av familjens tredje generation. Sedan 25 år tillbaka har större delen av våra projekt varit olika typer av rivningsprojekt och vår erfarenhet och kompetens gäller såväl små som stora rivningsarbeten. Inget arbete är för svårt eller stort för oss.

Vi erbjuder rivning av såväl byggnader som broar och fundament och vi använder våra egna, moderna maskiner till allt arbete. Miljö och hållbarhet är i stort fokus på vårt företag och vi har en egen återvinningsanläggning där vi sorterar, återvinner och återanvänder material och avfall. Utöver rivning erbjuder vi också sanering av olika slag, specialtransporter samt andra typer av markanläggningsarbeten. Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär för kostnadsfri offert.

Våra tjänster för rivning Jönköping

Vi är en komplett rivningsfirma i Jönköping vars arbete bygger på två olika kvaliteter. Den första är kvaliteten i "hårdvaran", vilket syftar till vår maskinpark som består av noggrant utvalda maskiner. De passar alla typer av rivningsarbete du som kund är i behov av. Alla våra maskiner kontrolleras och underhålls noggrant för att se till att maskinparken håller högsta kvalitet. Den andra kvaliteten är i "mjukvaran", vilket är våra medarbetare med deras utbildning, kompetens och erfarenhet.

Vi kan hjälpa dig med alla typer av rivningsarbeten, från invecklade projekt med vibrationsmätning till enkla demonteringar. Det är också vårt arbete att ta hand om rivningsmaterialet och vi återanvänder och återvinner så mycket vi kan. Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och hjälper dig sedan genom hela processen, från planering till utförande och även för specialtransporter av material. Vår erfarenhet rör även rivning på hög höjd samt under vatten om ni har behov av det.

Kostnad för rivningsarbeten Jönköping

Om du undrar vad det kostar att anlita oss för ett rivningsarbete i Jönköping ber vi dig att kontakta oss direkt, då kostnaderna varierar beroende på en mängd faktorer. Det finns därmed inget självklart svar eftersom alla rivningar ser olika ut. Priset beror bland annat på omfattningen av just ditt rivningsarbete, då det är just det som avgör vilka maskiner vi är i behov av för att slutföra arbetet.

Vid prisuppskattning tar vi också hänsyn till vilken typ av byggnad det handlar om samt vilka material den är uppbyggd av. Om det handlar om en mindre byggnad eller ett trångt utrymme kan en lättrivning vara ett alternativ. Många gånger börjar vi med en selektiv rivning för att kunna sortera så mycket av materialet som möjligt innan vi tar hjälp av maskinerna. Vi hjälper dig gärna att se över dina rivningsbehov i Jönköping.

Våra tjänster utöver rivning Jönköping

Jansson Entreprenad erbjuder totalentreprenad inom markanläggning och kan därmed hjälpa till med andra tjänster än enbart rivning. Vi kan hjälpa till med sanering av farligt avfall i byggnaden, samt marksanering efter genomförd rivning. Det är viktigt att farliga ämnen och föroreningar hanteras på ett korrekt och säkert sätt både för miljön och för oss som arbetar med avlägsnandet, därför har all vår personal rätt utbildning och kunskap för att utföra saneringar.

Vårt företag har också kunskap om schaktning och spontning, vilket är tjänster som ger dig en stabil grund för nybyggnation. Vi har kapacitet att ta hand om stora schaktmassor i vår egen återvinningscentral, samt kontakt med flera schakttippar runtom i landet. Jansson Entreprenad har sin bas i Linköping men tar på oss uppdrag i hela Sverige. Du kan också anlita oss för specialtransporter av gods som inte kan fraktas i vanlig lastbil.

Lättrivning

Rivning brukar delas in i tungrivning samt lättrivning, där lättrivning innebär manuell eller selektiv rivning. Det utförs med mindre, handhållna maskiner eller helt utan maskiner. Med lättrivning blir det enklare att sortera avfallet och det är även mer miljövänligt. Vi på Jansson Entreprenad har alltid miljön i åtanke och är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Återvinning och återanvändning står i fokus för allt vårt arbete och vi har en nollvision om osorterat material.

Professionellt entreprenadföretag som utför rivning Jönköping

Om du vill få rivningen utförd av ett erfaret och kompetent rivningsföretag i Jönköping som dessutom arbetar utifrån ett hållbart perspektiv är Jansson Entreprenad rätt val för dig. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller vårt kontaktformulär för att diskutera dina behov av rivning eller totalentreprenad. Vi erbjuder kostnadsfri offert till alla våra kunder och arbetar alltid på ett kostnadseffektivt sätt. Vår långa erfarenhet garanterar ett väl utfört arbete oavsett område.

Följ oss på sociala medier!