Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Rivningtjänster Helsingborg

Om du behöver anlita ett företag för rivning Helsingborg har du hamnat rätt, vi på Jansson Entreprenad AB kan utföra alla typer av rivningsarbeten för kundernas räkning. Vi arbetar i hela Sverige och har stort fokus på miljövänligt arbete. Vårt mål är att återvinna eller återanvända så stor del material som möjligt, vilket är möjligt tack vare vår egen återvinningscentral i Malmskogen. Jansson Entreprenad drivs i nuläget av tredje generationen Janssons.

Vår rivningsfirma Helsingborg utför förutom rivning även sanering, demontering och schaktning samt transporterar bort allt material. Med över 70 års erfarenhet av såväl små som stora rivningsarbeten har vi den kompetens som krävs för att arbeta effektivt. En grundpelare i vår verksamhet är kvalitet och det genomsyrar hela vårt arbete, i allt från planering till slutresultat. Jansson Entreprenad grundades redan 1946 och många av våra projekt är totalentreprenad inom anläggningsarbeten och rivning.

Vi utför olika typer av rivningsarbeten i Helsingborg

Vad än du behöver riva i Helsingborg kan du kontakta oss för hjälp, vi utför många olika typer av rivningsarbeten av broar, byggnader, fastigheter och industribyggnader. Vi erbjuder sanering av farligt avfall samt marksanering efter rivning om den skett på förorenad mark. I vår maskinhall finns toppmoderna maskiner som hjälper oss att utföra vårt arbete såväl effektivt som miljövänligt. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi utföra alla typer av rivningar på ett säkert sätt.

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och står till din tjänst genom hela processen, från planering till utförande och även gällande transporter av material. Behöver du hjälp med rivningsarbete på hög höjd eller under vatten erbjuder vi de tjänsterna också. Även lättrivning är ett alternativ, då använder vi mindre maskiner vilket kan passa bra för rivningsarbeten i trånga utrymmen. Vår specialistkompetens gör oss till ett bra val av rivningsföretag i Helsingborg

Vad kostar en rivning Helsingborg?

Många frågar "vad är kostnaden för att riva ett hus?" eller andra frågor rörande priset på en rivning, men tyvärr finns det inget självklart svar på den frågan. Alla rivningsprojekt är olika och kräver därmed inte samma lösningar, vilket även gör att priserna varierar. De olika aspekterna som tas i beaktande är omfattningen av rivningsarbetet, vilka maskiner som krävs för arbetet, vilken byggnadstyp som ska rivas samt vilket material byggnaden består av.

Du kan kontakta oss för en kostnadsfri offert via vårt formulär här på hemsidan och vi kan även nås via e-post och telefon. Dessutom kan vi komma ut till dig och se över dina rivningsbehov för att kunna göra en rättvisande kostnadsuppskattning. I 30 år har majoriteten av Jansson Entreprenads arbeten varit just rivningar av olika slag och vi har goda kunskaper om de lagar och krav som gäller

Miljövänlig rivning Helsingborg

Vi har som mål att tillgodose marknaden med specialiserade och effektiva rivningstjänster utifrån ett hållbart synsätt. Vid rivning är byggnader är hantering av avfallet en av de viktigaste delarna och tack vare vår egen återvinningscentral kan vi enkelt återvinna och återanvända material. Alla våra maskinister är väl insatta i sortering av material då vi har en nollvision gällande osorterat material. Allt rivningsmaterial sorteras noggrant och vi utför ofta selektiv rivning innan användning av maskiner.

Allt vårt arbete sker med moderna maskiner för att släppa ut så lite koldioxid som möjligt, samtidigt sker rivningen effektivare. Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi möter de krav som finns för högsta miljöklassning samt att vi följer alla de hårda lagkrav gällande miljö vid demontering och rivning. Utöver vår rivningstjänst erbjuder vi också sanering och marksanering i Helsingborg och självklart har våra anställda de certifikat som krävs.

Övriga tjänster från Jansson Entreprenad

Jansson Entreprenad AB erbjuder utöver rivningstjänster även anläggningsarbeten med schaktning, fräsning av fler material och spontning. Det är viktigt att ha en bra bas innan du påbörjar en nybyggnation på din mark, vilket ovanstående tjänster förser dig med. Även om Helsingborg är långt ifrån vår återvinningscentral har vi ett brett kontaktnät som garanterar en miljövänlig avfallshantering. Dessutom förser vi våra kunder med olika tjänster för specialtransporter och vi har tidigare förflyttat såväl stora maskiner som hus.

Professionell rivning Helsingborg

Vårt motto gällande våra rivningstjänster är “Nothing is impossible, the impossible just takes a little longer”, vilket i stort innebär att inget projekt är för svårt eller stort för oss. Vi älskar utmaningar och har alltid en nära relation med dig som kund så att du får inblick i vad som sker. För professionella rivningstjänster i Helsingborg och resten av Skåne kan du med fördel kontakta oss och beskriva dina behov.

Följ oss på sociala medier!