Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Professionell rivning Norrköping

Om du behöver hjälp med rivning i Norrköping kan vi på Jansson Entreprenad erbjuda dig skräddarsydda rivningslösningar utifrån dina förutsättningar och behov. Vi använder högkvalitativa maskiner som regelbundet kontrolleras och underhålls för att kunna sköta arbetet väl. Vår rivningstjänst gäller såväl rivning av fastigheter och industrier som broar och silos. Vi erbjuder inriktade rivningstjänster som baseras på ett hållbart perspektiv där vi återvinner eller återanvänder så mycket av rivningsmaterialet som möjligt. Priset för en rivning varierar beroende på dess omfattning, vilka maskiner som krävs, vilken typ av byggnad som ska rivas och vilket material som byggnaden består av. Vi är en rivningsfirma i Norrköping med lång erfarenhet och bra referenser. Jansson Entreprenad grundades redan 1947 och har sedan 25 år tillbaka erbjudit rivningstjänster.

  • Kontakta oss för offert för rivningsarbete i Norrköping
  • Inget arbete är för stort eller svårt för oss
  • Certifierade enligt ISO 14001 och har högsta miljöklassning

Erfaret rivningsföretag i Norrköping

Vi är ett familjeägt entreprenadföretag som i dagsläget drivs av tredje generationen i familjen Jansson. Våra kunskaper om de regler och lagar som gäller i branschen är goda och vi har de certifieringar som krävs för att utföra markanläggningsarbete. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning i Malmskogen samt ett gott nätverk vid behov av återvinningsmöjligheter på andra platser i Sverige. En effektiv och välplanerad rivningsprocess gör att arbetet går snabbare utan att kvaliteten på arbetet försämras. Oavsett om du önskar hjälp med enkla demonteringsarbeten eller avancerade rivningar med behov av vibrationsmätning kan vi på Jansson Entreprenad stå till din tjänst. Förutom våra rivningstjänster erbjuder vi sanering av farligt avfall innan rivning och schaktning för en stabil grund åt eventuell nybyggnation.

Anlita oss för rivning Norrköping

Att riva en byggnad kräver kunskap eftersom det annars kan bli riskfyllt och ta längre tid. Därför har vi stort fokus på utveckling och utbildning av vår personal. Vi är inte rädda för nya utmaningar inom såväl rivning som demontering och marksanering. Dessutom har vi stort fokus på jordnära kundrelationer för att du ska känna dig delaktig under arbetets gång. En fördel med att anlita oss är att vi sköter allt från rivning till bortforsling av material så att du får en komplett tjänst. Vi kan även hantera miljöfarliga material och återvinna dem på vår återvinningscentral, vilket gör oss till ett bra val för rivning av alla typer av industrier och byggnader. Du kan kontakta oss för offert för just dina rivningsbehov.

Vad kostar rivningsarbete i Norrköping?

Priset för ett rivningsarbete i Norrköping varierar och styrs av vad du vill anlita oss för. Slutpriset beror på faktorer så som rivningsarbetets omfattning, vilka av våra maskiner som krävs för att genomföra arbetet, vad det är som ska rivas och vilka material vi kommer att arbeta med. Du kan kontakta oss på Jansson Entreprenad för att få en kostnadsuppskattning och för att se över och diskutera dina rivningsbehov. Vi erbjuder dig möjligheten att skicka offertförfrågan till oss här på hemsidan för dina rivningsbehov i Norrköping och återkommer så snart vi kan. Inget projekt är för stort eller invecklat för oss. Vi älskar att ta oss an utmaningar. Vi erbjuder också guider och tips om rivning på vår blogg.

Miljövänlig rivning Norrköping

Vår specialitet är miljövänligt rivningsarbete och alla våra rivningstjänster i Norrköping genomförs ur ett hållbart perspektiv. Hanteringen av avfallet är det viktigaste i planeringen av rivningen och vi strävar efter att återvinna och återanvända så mycket material som möjligt. Tack vare vår egen återvinningscentral kan vi enkelt transportera och hantera avfallet på ett effektivt och bra sätt. Vi använder moderna maskiner som aldrig är äldre än tre år för att minska våra utsläpp av koldioxid och på samma gång arbeta effektivare. Vårt företag möter kraven för högsta miljöklassning och de hårda lagkraven gällande miljöaspekten vid demontering och rivning. Vi är även certifierade enligt ISO 14001. Om du behöver hjälp med lättrivning har vi mindre maskiner som vi använder.

Vi erbjuder professionell rivning Norrköping

Alla våra anställda på Jansson Entreprenad har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att erbjuda professionella rivningsarbeten i Norrköping med omnejd. Vi river allt från små byggnader och tak till stora industrier, broar och fundament. Dessutom utför vi rivningsarbeten på hög höjd samt under vatten. Oavsett om det rör sig om fastighetsrivning, industririvning eller brorivning i Norrköping står vi till din tjänst. Du kontaktar oss enkelt via telefon, e-post eller vårt kontaktformulär. Vår strävan är att stå till tjänst för alla dina rivningsbehov i Östergötland med omnejd. Vi kan också ge dig information om hur vi utför rivningen och hur arbetet går till för att du ska få en inblick i vårt arbete innan det påbörjas.

Följ oss på sociala medier!