Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Rivningtjänster Örebro

Om du är i behov av hjälp med rivning i Örebro med omnejd har du hittat rätt. Vi kan hjälpa dig med allt inom rivning och vi arbetar med alla typer av kunder, både små privatkunder och stora byggentreprenörerna. För oss är alla lika viktiga och vi gör alltid vårt bästa för att göra dig nöjd med slutresultatet. Du kan kontakta oss för kostnadsuppgift och råd angående just ditt projekt. Jansson Entreprenad grundades redan 1946 och är ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen Janssons.

Alla typer av rivningsarbeten

Vi på Jansson Entreprenad kan hjälpa dig med alla typer av rivningsarbeten i Örebro, oavsett om du vill riva en fastighet, en bro eller en industribyggnad står vi till tjänst. Vår erfarenhet sträcker sig också till rivning under vatten och rivningsarbeten på hög höjd. Det finns inget projekt som är för stort eller litet för oss och vi antar gärna utmanande arbeten. Vi hjälper dig med allt från planeringen till utförandet och vi har även kompetensen att utföra sanering, marksanering och demontering om du har behov av det.

Vi hjälper givetvis också till med att transportera bort rivningsmassorna efter utfört arbete. Det gör vi på bästa möjliga sätt rent miljömässigt då vi sorterar, deponerar, återanvänder eller återvinner massorna. I de fall marken under den rivna byggnaden är kontaminerad på något sätt, vilket är vanligt i till exempel industrimiljöer, så kan vi också erbjuda tjänster inom marksanering. Innan rivning har vi också möjlighet att utföra sanering av farligt avfall likt asbets och kvicksilver från byggnaden. Det är fördelaktigt att anlita samma firma för att genomföra allt arbete rent ekonomiskt.

Rivning Örebro - hög standard gällande kvalitet och miljö

Vi tar miljön på stort allvar och har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. ISO-certifieringen garanterar att vi följer de krav som ställs på företag gällande hur vi jobbar med att minimera vår miljöpåverkan. Vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, vilket i stort innebär att vi alltid sätter kunden i främsta rummet. Det betyder även att vi hela tiden har en hög grad av kostnadsmedvetenhet som grund när vi planerar våra arbeten, då vi strävar efter att utföra ett så kostnadseffektivt arbete som möjligt.

Att vi är ISO-certifierade innebär att vi kan jobba som underentreprenörer åt de stora byggföretagen och fastighetsägarna, men det är också en stor fördel för våra privatkunder. Det utvecklingsarbete som ligger bakom certifieringen och de arbetsmetoder som följer av den är givetvis något som återspeglas i allt vi gör, så oavsett vad du behöver ha rivet kan du känna dig trygg när du anlitar oss på Jansson Entreprenad. Vi har en nollvision för osorterat material och alla våra anställda är väl medvetna om vår strävan efter hållbarhet.

Egen maskinpark och hög kompetens i företaget

Vi har en egen maskinpark vilket är ett sätt för oss att minska kostnaderna för våra kunder. Genom att planera arbetet så att vi får ut maximalt av de maskiner vi har minskas behovet av dyra hyrlösningar. Samtliga av våra medarbetare är väldigt kunniga, yrkesskickliga och utbildade inom sina områden, vilket är ytterligare en garanti för att jobbet ska bli rätt gjort. Vi försöker alltid att förse våra kunder med en så rättvisande kostnadsuppgift som möjligt och kan även besöka er för att se vad vi har att arbeta med.

Vår kunskap och våra resurser gör att vi kan hantera allt inom rivning. Vi kan arbeta på totalentreprenad eller generalentreprenad och vi sköter såväl grovrivning, lättrivning, håltagning som alla andra rivningsbehov du kan tänkas ha. Efter rivningen kan vi också stå till tjänst med schaktning och spontning som ger en stabil grund om du ska bygga nytt på platsen. Vi har också lång erfarenhet av fräsning av såväl betong som metall vilket är till stor hjälp vid kontrollerad rivning. Många gånger använder vi oss av selektiv rivning för enklare sortering.

Kontakta oss nu för rivning Örebro

Du som har ett rivningsbehov i Örebro är mer än välkommen att kontakta oss antingen via kontaktformuläret på hemsidan, e-post eller telefon. Vi ställer alltid upp och svarar på frågor kring just ditt projekt och lämnar gärna en offert oavsett vad det är du behöver hjälp med. Vi arbetar alltid med kundnära relationer för att du ska känna dig delaktig och trygg när du anlitar oss. Dessutom har vi en helt egen återvinningscentral i Linköping där vi kan sortera och återvinna såväl vanligt avfall som farligt avfall.

Följ oss på sociala medier!