Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi hjälper dig med rivning Uppsala

Vi på Jansson Entreprenad AB är specialiserade på rivning och entreprenad och kan hjälpa dig med alla typer av rivningsarbeten i Uppsala län. Vår specialistkunskap innebär att du även kan få hjälp med schaktning, sanering, spontning, fräsning, demontering och transporter. Vi återanvänder eller återvinner allt byggnadsmaterial och av de fordon vi använder är majoriteten miljöklassade. Jansson Entreprenad AB grundades redan 1946 vilket innebär lång erfarenhet av alla typer av rivningsuppdrag. Vårt fokus ligger på kvalitet, miljö och moderna lösningar i nära samarbete med dig som kund.

Skräddarsydda rivningslösningar

När du behöver hjälp med olika typer av rivning i Uppsala fokuserar vi på dina behov och förutsättningar. En viktig uppgift är att planera för hur avfallet ska tas om hand och vilka olika typer av transporter som behövs, då hållbarhet står i fokus. Efter själva rivningen transporterar vi bort allt material och på vår egen återvinningscentral återvinner vi sedan både miljöfarligt och vanligt byggnadsmaterial, samt återanvänder så mycket det går. Tveka inte att kontakta oss för alla typer av projekt, från enkla demonteringar till avancerade projekt som kräver vibrationsmätning.

Vi står till tjänst med flera typer av rivningsarbeten. Vårt mål är att utföra effektiva rivningar av såväl hus, fastigheter, broar, kajer, silos och fundament som rivningar på hög höjd och under vatten. Allt vårt arbete bygger på två viktiga kvaliteter där den ena är hårdvaran, vilket är våra speciellt utvalda maskiner i vår egen maskinpark. Genom regelbundna kontroller och underhåll håller vår utrustning högsta kvalitet. Den andra kvaliteten är våra kunniga medarbetare som genom långvarig erfarenhet och vidareutbildning kan ge högsta service till dig som kund.

Lättare rivning Uppsala

Det finns olika typer av rivning där vi skiljer på totalrivning och ombyggnadsrivning. Inom båda kategorierna skiljer vi också på tung och lätt rivning, där en tung rivning oftast innebär att ett helt hus demoleras. En lätt rivning kallas också selektiv rivning och utförs av mindre maskiner. Den här metoden används vid rivning av svåråtkomliga ytor som lägenheter, tak eller villor där stora maskiner inte får plats. Lättrivning kan också användas för att sortera och riva material innan stora maskiner tar vid och därmed uppnås minimal påverkan på miljön.

Allting som går att rivas med verktyg eller för hand sköts med lättrivning, vilket alltså kan vara ett bostadshus i Uppsala. Väggar, golv, möbler, garage och verandor är exempel på lätta rivningsprojekt. Vår verksamhet och personal har miljöcertifierats samt har alla tillstånd som krävs för att hantera farligt avfall. Därför har sanering blivit en stor del av vår verksamhet där det är viktigt att följa gällande miljölagar och regler. I äldre lägenheter kan det finnas asbest och på vår återvinningscentral hanterar vi även PCB samt olika kemikalier och metaller.

Vad blir kostnaden?

En av de första frågorna som dyker upp är naturligtvis hur mycket en rivning kostar. Det finns några faktorer som avgör priset för din rivning och det är vilken omfattning rivningsarbetet har och därmed vilka maskiner som kommer att behövas för att genomföra projektet. Annat som spelar in är vilken typ av byggnad det gäller och vilket material den består av. Avancerade projekt kräver oftast mer planering och specialmaskiner än rivning av enkla hus och kostar därmed mer. Kontakta oss gärna för offert och läs vår blogg för tips.

På vår hemsida hittar du kontaktformulär samt kontaktpersoner inom våra olika områden, så att du enkelt kan kontakta projektledare, maskinansvarig eller transportledare direkt. För snabb service fyller du i kontaktformuläret med namn, telefon, e-post samt beskrivning av ditt rivningsprojekt. På så sätt kan vi göra en kalkyl på ett tidigt stadium och uppskatta priser som gör att du själv kan gå vidare i processen med anbud och egen planering. Det går också att kontakta oss via telefon eller e-post. Vårt kontor finns i Linköping liksom vår återvinningscentral Malmskogen.

Känn dig trygg med din rivning Uppsala

Jansson Entreprenad är ett familjeföretag som funnits i flera generationer och vi kompromissar aldrig med kvaliteten på arbetena vi utför. Vi innehar certifikaten ISO 14001 samt 9001. Det krävs både erfarenhet och utbildning för att kunna genomföra några av våra mest avancerade tjänster, som exempelvis spontning vilket är en stödkonstruktion som används vid schaktarbeten för att minimera markrörelse. Tveka inte att kontakta oss inför en rivning då vi utför arbeten i hela Uppsala med omnejd. På vår hemsida kan du läsa mer om våra riktlinjer inom kvalitet, miljö och hållbarhet.

Följ oss på sociala medier!