Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi har en arbetsmiljöpolicy och är under 2020 även certifierade enligt ISO 45001

Entreprenadföretag med över 75 år i branschen

Vi utför entreprenader och tjänster i hela landet. Vi är lokalt placerade i Linköping, med egen fastighet i Malmskogen strax utanför Linköping i Östergötland”. Viss del av fastigheten drivs idag som ett kontors- och industrihotell. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65 000 kvadratmeter, på fastigheten Malmskogen. På vår återvinningsanläggning finns egen transportabel betongkross samt transportabel fliskross.

Företaget startade sin verksamhet 1946 inom åkeribranschen och blev aktiebolag 1963.
Idag omsätter företaget 90 miljoner kronor och sysselsätter ca 30 medarbetare och leds av tredje generationen Victor och Johan Jansson med flera duktiga personer i ledande position inom företaget.
Kjell Jansson Förvaltning AB är moderbolaget och äger 100 000m2 industritomt med flera verkstads och kontorsbyggnader med egen återvinningscentral som hanterar de flesta materialen.

Majoriteten av våra projekt består av egna totalentreprenader inom rivning och anläggningsarbeten. Organisationen kalkylerar och leder entreprenaderna i egen regi, oftast med egna resurser då kapacitet finns eftersom investeringar gjorts i generationer löpande.

Till en början så ägde bolaget egna bergtäkter runt om i Östergötland, krossade och bearbetade olika grus till olika fraktioner.

Behovet av leverans till kund gjorde att bolaget investerade i egna transportfordon. Med åren omformades bolaget till mer entreprenadverksamhet. Sedan 1990 har majoriteten av projekten bestått av rivningsarbeten.

Vi utför alla typer av rivningar stora som små. Företaget har över 25 års erfarenhet av rivning, vi har varit med från grunden när alla bestämmelser, lagar och krav tillkommit där av fått den erfarenheten vi har av att göra ett väl utfört jobb.

Samtliga våra entreprenadmaskiner är miljöklassificerade med det senaste vad det gäller miljö. Ingen maskin är äldre än tre år, vilket innebär att våra motorer är steg 3B. Vi har alla olika typer av rivningsredskap vilket leder till att rivningen utförs på ett så noggrant sätt som möjligt. Vi använder oss även av ett system kallat oilquick, som undviker onödigt oljespill och minskar även risk för arbetsmiljöolyckor.

Vi har idag 15st maskiner från 1.5 - 100 ton, samtliga är förberedda för rivning, och all rivningsutrustning till alla storlekar. Vår fordonspark med lastbilar är även dem de senaste vad gäller miljö där motorerna är Euro 6, klassade.

Våra maskinister innehar alla ID06, Säkerhet på väg, YKB-bevis samt förarbevis, vår saneringspersonal innehar asbestutbildning även de som leder projekt inom asbestsanering. Dem är även internt specialutbildade när det gäller rivning under ett flertal år.
Vi har en nollvision när det gäller osorterat material, som maskinisterna är väl medvetna om.
Allt rivningsmaterial sorteras noga och transporteras till godkända återvinningsanläggningar. För att säkerställa vår noll vision med osorterat material utför vi oftast så kallad selektiv rivning, Innan maskinerna tar vid.

Vi utför alla typer av rivning, bl.a. rivning av hotell, hyreshus, industrier, broar kajer, silos, stolplinjer, bankvalv, bunkers, växthus, stålsilos, marksanering, jobb under vatten och på höjden, fräsning, krossning av betong/asfalt.

Det är vår långa erfarenhet och vilja efter att ständigt göra kunden nöjd och vidare affärer som gjort oss till ett modernt rivningsföretag.

Företaget

Jansson Entreprenad AB, startade sin verksamhet 1946 inom åkerinäringen i Kisa Östergötland, av grundaren Sture Jansson och hans maka Marianne Jansson.
Under många år var företaget enbart inriktat på lastbilsenheter, allt från virkesbilar, grusbilar samt egna grus- och bergtäkter med tillhörande krossverk.
När sonen, Kjell Jansson, tog vid, strukturerades företaget om i en helt annan dignitet, då han under 1980-talet renodlade verksamheten, och en ny grundpelare uppstod.
ENTREPRENADMASKINER!

Arbetsområde

Arbetsområde är främst Östergötland med omnejd, samt södra och mellersta Sverige. Vi är lokalt placerade i Linköping, med egen fastighet Malmskogen strax utanför Linköping i Östergötland”. Viss del av fastigheten drivs idag som ett kontors- och industrihotell. Vi har en egen återvinnings- och sorteringsanläggning som är uppbyggd på 65000 kvadratmeter, på fastigheten Malmskogen. På vår återvinningsanläggning finns egen transportabel betongkross samt transportabel fliskross.

Vi finns primärt tillgängliga i orterna:

Entreprenadföretag i Stockholm

Även om Jansson Entreprenad är ett entreprenadföretag med rötterna i Östergötland utför vi såklart arbeten i hela landet med fokus på Stockholm. Här utför vi löpande avancerade schaktarbeten, rivningsarbeten och demontering av allt från brokonstruktioner till bostäder.
Vi som arbetar på Jansson Entreprenad är genuint intresserade av maskiner – vårt yrke är också vårt intresse. Detta gör att vi alltid strävar efter att utföra alla jobb på ett så professionellt och med så hög yrkesmässig nivå som är möjligt. Som en extra trygghet för våra kunder och medarbetare har vi medlemskap i ME (Maskinentreprenörerna), Svenskt Näringsliv, Sveriges Åkeriföretag och Byggnads.

Är ni behov av ett entreprenadföretag i Stockholm, tveka inte att ta kontakt med Jansson Entreprenad.

Entreprenadföretag i Göteborg

Göteborg växer i snabb takt och Jansson Entreprenad arbetar kontinuerligt med flera olika projekt i Göteborg. Anledningen till att vi kontinuerligt arbetar med projekt i Stockholm, Göteborg och över hela landet är vår höga professionalitet, snabbhet och kvalitet i utförandet i samtliga våra insatser. Är ni i behov av ett entreprenadföretag i Göteborg? Ring Jansson Entreprenad redan idag!

Affärsidé

Att tillgodose kunden och deras behov, och därtill erbjuda dem bästa tänkbara specialiserade lösningar, med mottot att;

“Nothing is impossible, the impossible takes a little longer.”

Kvalité i “hårdvara”

Är något vi erbjuder, genom mångårig erfarenhet i branschen, där hårdvaran i detta fallet är vår maskinpark, som noga är utvald att passa alla typer av kunder med olika arbetsprojekt, från säkra och bra leverantörer, där kunskap och service motsvarar våra egna högt ställda krav på kvalité och kapacitet.

Kvalité i “mjukvara”

Kvalité är en grundpelare i vår verksamhet vi har satsat hårt på detta, genom välutbildad personal med mångårig erfarenhet. Kvalité för oss innebär både hårdvara men framför allt mjukvara, detta genom att vi kombinera en välutrustad maskinpark med skickliga maskinister, detta gör att vi kan erbjuda Er som kund något utöver det vanliga.

Följ oss på sociala medier!