Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Att återbruka blir allt viktigare i vårt samhälle. Att inte använda nya resurser och tillgångar för att i stället använda något som redan finns är både bra för natur och klimat. I takt med att byggherrar får krav på sig att i deras projekt återbruka en viss mängd så hamnar givetvis utförande på oss som entreprenör. Vi återbrukar idag en hel del inventarier och byggnadsdelar båda åt beställare och i egen regi. Vi utför inventering, emballering och dokumentation av dessa.

Vi återbrukar allt från små inventarier till hela byggnadsdelar.

Vi har referenser och tidigare erfarenhet av återbruksarbeten inom projekt med olika hållbarhets certifieringar såsom BREEAM och olika nivåer på miljöklassning.

Både i vår anläggning i Linköping där vi har egen återvinningscentral och i Upplands-Väsby där vi har kontor och verkstadslokaler för upplag av material och återbrukade inventarier.

Vi har även som mål under 2023 integrera en fungerande del i vår verksamhet där vi innan projektstart inventerar och planerar för återbruk och dess upplägg till färdigt återbruk.

Följ oss på sociala medier!