Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Ingen transport är för komplicerad.

Vi utför flytt av större maskiner och villor till större hyreshus. Vi blir er kompletta leverantör vid denna typ av jobb.

(Vi innehar erforderliga Tillstånd för att transportera farligt avfall.)

Vi hjälper er med specialtransport

Jansson Entreprenad är inte bara ett familjeägt entreprenadföretag i fjärde generationen med över 75 år i branschen, vi är även specialister på specialtransporter och dispenstransport – alltså tunga och komplicerade transporter som behöver expertis och tillstånd för att utföra.

Vad innebär specialtransport?

Specialtransporter innebär att godset som ska flyttas inte får plats i vanlig lastbil, innehåller farligt avfall eller inte kan transporteras på vanligt vis. Exempel på gods som kräver specialtransport och som vi tidigare transporterat är hus och större maskiner. Vid husflytt kan vår personal assistera med att montera ned husen. Eftersom vi själva transporterar allt material och alla maskiner är vi mycket flexibla, snabba och effektiva.

När det kommer till specialtransporter är sällan ett uppdrag det andra likt. Det krävs noggrann planering med följetransportbil, vilken rutt som är den optimala, kunskap och erfarenhet av lastning och lossning för att utförandet ska ske utan några komplikationer. Vissa gods som är särskilt stora kräver till exempel tillstånd för att få transporteras på allmän väg. Vi ordnar självklart dispenstransporter och har tillstånd för ADR-transporter och transport av farligt avfall.

Specialtransporter i Stockholm

Med utgångspunkt i Linköping utför vi specialtransporter i Stockholm, Göteborg och i större delen av Sverige. I storstäderna där det är mycket trafik ställs mycket stora krav på en optimal ruttplanering. Varje transport som vi åtar oss är ett projekt som vi skräddarsyr för att kunden ska få bästa möjliga resultat och logistik.

Specialtransporter i Göteborg

Att hantera en specialtransport i Göteborg innebär att ha ett helhetsgrepp över hela logistiken, från upphämtning, lastning och leverans. För att hantera den här typen av transporter krävs specialistkunskaper och erfarenhet. Kontakta Jansson Entreprenad för specialtransporter i Göteborg.

Boka specialtransport idag

På Jansson Entreprenad arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan och sänka våra utsläpp av växthusgaser vid specialtransport. Därför har vi en av Sveriges modernaste maskinparker som klarar de tuffaste miljöklassningarna. Vi har även kapacitet att hantera avfall och demontera maskiner och anläggningar på vår egen återvinningsstation. Dessutom är vi certifierade enligt ISO 14001, ett kvitto på att vi tar vårt miljöarbete på allvar när det kommer till miljötransport. Kontakta Jansson Entreprenad för mer information om vår specialtransport i Stockholm, Göteborg och Sverige, eller för mer information om våra övriga tjänster:

Följ oss på sociala medier!