Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

rVevB6kBKss
S6VgagTFywU
K2otjFx47iQ
sJIpROTbfD8
GzR-xM4P5xQ
H-lG5FpHKc8
2020-09-08

Totalentreprenad kostnad för schaktning

Att i samband med olika typer av markarbeten behöva schakta är nästintill oundvikligt. Det kan då vara smidigt att låta och göra det här som en totalentreprenad och med en kostnad för schaktning.

Läs mer här
2020-09-08

Skillnad mellan rivning och lättrivning

Vad rivning innebär har nog de allra flesta åtminstone någon uppfattning om. Vad är rivning? Att riva något innebär ju att demontera det, exempelvis en byggnad eller något annat, antingen för att kunna bygga något nytt, bygga om eller helt ta bort det. Man kan riva både helt och delvis, beroende på om det ska konstrueras något nytt på platsen eller om den befintliga byggnaden ska byggas om.

Läs mer här
2020-09-08

Allt du behöver veta om spontning

Tillfälliga och permanenta stödkonstruktioner som spontning gör det möjligt att utföra schaktarbeten med minimala markrörelser.

Läs mer här
2020-09-08

Guide till fräsning

En guide till fräsning av plast och de komplikationerna som finns vid fräsning av stål.

Läs mer här
2020-09-08

Vad innebär ett rivningskontrakt

Rivningskontrakt blir allt vanligare, speciellt inom storstäder. Det här innebär att du blir erbjuden ett kontrakt men inget besittningsskydd. Många tycker att det blir en osäker bostadssituation eftersom du kan tvingas flytta med kort varsel. Rivningskontrakt fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt, förutom att hyresgästen inte har besittningsskydd på hyresrätten.

Läs mer här
2020-09-08

Behovet av marksanering

Marksanering kan behövas när det finns förorenad mark. Detta är oftast ett resultat av att det har funnits en miljöfarlig verksamhet tidigare. Sanering av förorenad mark är något som behöver utföras med stor kunskap och omsorg.

Läs mer här

Följ oss på sociala medier!