Mark som är förorenad av metaller, miljögifter eller oljor måste saneras innan den kan återigen kan användas. Sanering betyder i det här fallet att marken återställs och att förorenade ämnen omhändertas. Enligt Naturvårdsverket finns det cirka ett tusen förorenade områden i Sverige av riskklass 1, det vill säga med ”mycket hög risk”. Marksanering är en tjänst som går ut på att behandla förorenade områden så att de återigen kan användas.