Om du ska riva delar av en byggnad eller hela byggnaden inom ett detaljplanelagt område, krävs det ofta ett rivningslov. Är det utanför ett detaljplanelagt område krävs det oftast inte något, om inte kommunen har infört en så kallad utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Det är viktigt att också tänka på att en anmälan till byggnadsnämnden kan behövas, även om det inte krävs något rivningslov. I dessa följande fall behövs det ett rivningslov: 

 

  • Om ett område har en detaljplan och kommunen har inte minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • Om det är utanför ett område med detaljplan och kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det ändå krävs ett rivningslov.