Entreprenader och byggföretag erbjuder tjänster inom maskindemontering och demontage av olika byggnader och utrustningar ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns stort värde i demontering med entreprenadmaskiner eftersom det hjälper arbetet med att ta vara på material för att inte skada miljön. Viktiga aspekter kring demontering är hanteringen av avfallet och att processen utförs på ett säkert och effektivt sätt. Därför är det betydelsefullt att ta hjälp av verksamheter som har kunskap om lagar och regler och utför arbetet ansvarsfullt.