Markarbete med erfarenhet och modern maskinpark

Vi utför markarbeten och entreprenad för grundläggning, vägarbeten, vatten- och avloppsledningar och terrasseringar med mera.

Med en modern och stor maskinpark, erfarna och skickliga maskinförare tar vi oss an markarbeten. Oavsett om det är en bro, ett större vägarbete eller ett stort hyreshus som ska byggas så behöver de gediget markarbete för att ha en stadig grund att stå på. Markarbetet är en mycket viktig del för den här typen av projekt och är själva förutsättningen för att resultatet ska bli bra i slutändan. Jansson Entreprenad har varit i branschen i över 75 år. Vi vet vikten av ett bra markarbete.

Markarbete Stockholm

Även om vi är baserade i Linköping har vi både maskiner och manskap för att utföra markarbeten i Stockholm, Göteborg och i stora delar av övriga Sverige. Att arbeta med stora maskiner i storstadsregionerna innebär ofta trånga utrymmen med risken att skada närliggande byggnader eller störa trafiken. Detta ställer stora krav på maskinföraren som utför arbetet. Samtliga våra maskinister är skickliga yrkesmän som sätter stor stolthet i att utföra ett så bra arbete som är möjligt. Vi utför framförallt större markarbeten i Stockholm. Allt från dränering, grävning för kabel, markarbeten och schaktning för stora höghus.

Markarbete kostnad

Det är mycket svårt att på förhand veta den exakta kostnaden för ett markarbete innan projektet påbörjats. Kostnaden och arbetets omfattning beror helt på hur mycket material som måste schaktas, markens beskaffenhet, hur många lastbilar som behövs för att förflytta material och hur mycket material som behöver tillkomma för att ha en stabil grund att bygga på. Det vi kan konstatera är att billigt markarbete ofta blir till dyrt markarbete, det märker vi inte minst i storstadsregionerna. Tyvärr resulterar detta ofta i att markarbetet måste göras om och kostnaden för markarbetet blir betydligt mycket högre än vad är nödvändigt.

Kontakta istället oss Jansson Entreprenad. Vi är ett entreprenadföretag med lång erfarenhet av markarbeten i Stockholm.

Aktivt miljöarbete
På Jansson Entreprenad har vi en av Sveriges modernaste maskinparker. Med vår modern maskinpark och skickliga maskinförare utför vi varje uppdrag med stor noggrannhet, effektivitet och yrkesstolthet. Vår maskinpark ger förutom en ökad effektivitet och snabbare arbete också en lägre bränsleförbrukning både under arbetets gång och för transporter av maskiner och material. Tack vare våra investeringar i maskiner med låg bränsleförbrukning klarar vi de högsta miljöklassningarna. Självklart lever vi också upp till de de hårda lagkrav som finns för utsläpp och miljö.

Ett ytterligare steg i miljöarbetet är vår egen återvinningscentral. På vår egen återvinning kan vi ta vara på matjord, trä, metall, farligt avfall med mera. Det gör att vi kan återanvända stora delar av det material som vi tar hand om och blir över vid markarbeten. Vi är utöver allt detta certifierade enligt ISO 14001 vilket är ett ytterligare kvitto på att vi tar vårt miljöarbete och miljöansvar på största allvar i oavsett om det är schaktning, fräsning, spontning eller markarbete det rör sig om.