Rivningsarbete – Gedigen erfarenhet och expertis

Med gedigen erfarenhet och en av Sveriges modernaste maskinparker tar vi oss an rivningsarbeten över hela landet. Jansson Entreprenad är en rivningsfirma som utför stora som små rivningsarbeten över hela Sverige, allt från invecklade projekt som kräver vibrationsmätning, till simpla demonteringsprojekt. Vi tar hand om rivningsmaterialet och återvinner eller återanvänder i största möjliga mån. Hos oss får du skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper dig genom hela processen: från planering och utförande, till specialtransporter av material. Vi utför rivningar av:

  • Broar
  • Byggnader
  • Hus
  • Fastigheter
  • Silos
  • Alla typer av fundament
  • Kajer
  • Rivning på hög höjd
  • Undervattensrivning
  • Industribyggnader

Jansson Entreprenad är ett rivningsföretag som utför samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet. Tack vare våra moderna maskiner minskar vi utsläppen av koldioxid samtidigt som vi utför ett effektivare arbete.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och möter kraven för högsta miljöklassning och de hårda lagkrav som finns för miljö vid demontering och rivning. Vi har också möjligheten att återvinna och hantera miljöfarliga material på vår egen återvinningscentral där vi också kan återvinna och återanvända byggnadsmaterial.

Rivningsföretag med skräddarsydda helhetslösningar

Ingen arbetsplats eller rivningsprojekt är den andra lik. Därför arbetar vi alltid med helhetslösningar skräddarsydda efter dina behov och förväntningar. Vårt motto som rivningsföretag lyder: “Nothing is impossible, the impossible takes a little longer”. Så oavsett hur stort och komplext ditt rivningsprojekt är så kan vi erbjuda den bästa tänkbara specialiserade lösningen för dig och ditt projekt.

Rivningsarbeten Stockholm

För att göra plats för nytt måste ibland det gamla tas bort. Så är det till stor del i Stockholm där det byggs nya bostädet och ny infrastruktur varje dag för att göra plats för alla som flyttar till staden.

Jansson Entreprenad utför rivningsarbeten i Stockholm och över hela landet. Stockholm är en av de städer som vi arbetar allra mest i. Vår höga kvalitet och säkerhet med duktiga maskinförare och effektiva maskinpark kombinerat med stor erfarenhet av demolering och demontering bidrar till att våra tjänster som rivningsföretag i Stockholm har kommit att bli högt eftertraktade. Tack vare våra goda kontakter har vi möjlighet att på ett effektivt sätt transportera bort och avsätta rivningsmaterial i både Stockholm och Göteborg.

Rivningsarbeten Göteborg

Precis som i Stockholm efterfrågas våra tjänster som rivningsföretag även i Göteborg. I storstadsregionerna ställs stora krav på logistik och hantering i trånga miljöer med intilliggande byggnader som inte får skadas under processen. Vid den här typen av rivningsarbeten i Göteborg ställs stora krav på maskinförarens kompetens och yrkesskicklighet. Vi är stolta att säga att samtliga maskinförare på Jansson Entreprenad tillhör toppen av yrkesmän i Sverige.

Rivningsarbete handlar inte bara om att demolera. Det finns i själva verket många lagar, regler och bestämmelser som entreprenadföretag måste förhålla sig till. På Jansson Entreprenad är det en självklarhet att leva upp till samtliga krav och lagar, oavsett om det kommer till miljö- eller säkerhetsarbete

Rivningsfirma med kunden i centrum

Vårt främsta mål som rivningsföretag är att dina förväntningar och behov ska uppfyllas. Därför sätter vi dig som kund alltid i första rummet. Hos Janssons Entreprenad rivningsfirma får du snabb och effektiv rivning, ett lyhört rivningsföretag med lång erfarenhet, och rivningstjänster med marknadens högsta kvalitet med ett fokus på säkerhet och miljötänk.

Janssons Entreprenad, våra maskiner såväl som medarbetare lever efter frasen “Ordning och reda”. Det viktigaste för oss är att alla berörda i närheten av våra rivningar ska vara säkra under hela projektets gång. Kontakta Janssons Entreprenad idag för marknadens främsta rivningstjänster. Hos oss hittar du ett komplett utbud av entreprenadtjänster för allt från demontering, schaktning och fräsning, till spontning, sanering och marksanering.
Besök gärna även vår blogg. Där kan du läsa våra guider och inlägg om vad räknas som rivning och annan användbar information om våra olika entreprenadtjänster.

Läs mer

Kontakta oss