Schaktning – Vi börjar med rötterna

Jansson Entreprenad utför totalentreprenad vid schaktning och erbjuder projektering för alla typer av projekt. Vi arbetar i hela Sverige och har erfarenheten och resurserna att ta oss an de riktigt stora jobben.

För att få en stabil grund att stå på behöver alla byggnationer en fast och stabil bas. Vi är specialiserade på grovschaktning av större projekt. Det innebär också bortforsling av stora mängder schaktmassor. Vi har kapacitet för att ombesörja bortforsling av stora mängder schaktmaterial med egna schakttippar i Linköping. På andra orter som i Stockholm och Göteborg har vi ett mycket brett kontaktnät av olika schakttippar för avsättning av schaktmassor.

Jansson Entreprenad är baserade i Linköping men utför schaktarbeten i Stockholm, Göteborg och hela Sverige.

Ett projekt är bara så bra som grundarbetet – hör gärna av dig så berättar vi mer om våra tjänster.

Schaktning – kostnad eller investering?

Som sagt. Schaktning är själva grunden och en förutsättning för att bygget i slutändan ska bli bra. Redan på planeringsstadiet innan schaktningen påbörjats utför vi noggranna kontroller för att inget ska gå fel. Kontrollerna fortsätter sedan löpande under arbetets gång.

Utan en korrekt utförd schaktning med rätt förundersökningar och kunniga yrkespersoner blir heller inte slutresultatet bra. Därför är kostnaden för schakt något som snarare bör ses som en investering istället för en kostnad.

Undvik problem med sättnings och stabilitetsproblem! Kontakta Jansson Entreprenad, ett entreprenadföretag med mer än 75 år i branschen.

Schaktningens omfattning

Omfattningen av schaktningen som krävs beror på vilket djup som behövs. Detta beror på markens beskaffenhet och hur stor risken är för tjäle i marken. Kallt klimat, stora konstruktioner och stora mängder matjord innebär att grundläggningsdjupet behöver vara större. Vi tar vara på fyllnadsmassorna och forslar bort dem. Vi har också resurser för att transportera grusmaterial för olika typer av grunder och förstärkningslager. Vi utför alla typer av schaktningar och dräneringar, både mindre och större arbeten men är specialiserade på större projekt.

Vi tar miljöarbetet på allvar

På Jansson Entreprenad prioriterar vi miljön. De massor som fraktas bort hanteras på vår egen återvinningsanläggning. Återvinningsanläggningen är ytterligare ett steg i vårt långtgående miljötänk. Här kan vi hantera allt från farligt avfall, järn och metallskrot till matjord och fyllnadsmassor.

Vi är också certifierade enligt ISO 14001 vilket ställer krav på oss att ständigt utveckla vårt miljöarbete. Vi har även en av Sveriges mest moderna maskinparker med resurseffektiva maskiner som gör att vi använder mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid när vi arbetar. De moderna maskinerna gör också att klarar de allra tuffaste miljöklassningarna och miljökraven.

Vårt schaktningsarbete

Det spelar ingen roll vad för typ av schaktning du är i behov av eller hur stort området du behöver schaktning för är. Janssons Entreprenad är experter på alla typer schaktningsarbeten där vi hjälper dig skapa grundförutsättningarna för ett framgångsrikt projekt. När du är i behov av schaktning i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige är vi det självklara valet.

För mer information om vad schaktning är, vad vår schaktningtjänst och andra tjänster innebär kan du kontakta oss på Janssons Entreprenad direkt. Du kan även läsa våra guider om schaktning, rivning, demontering och övriga tjänster via vår blogg.

Schaktning pris

Priset för schaktningsarbete beror på en rad olika faktorer. Dessa inkluderar:

  • Hur stort området är som behöver schaktas
  • Hur djupt det behöver schaktas
  • Vad för typ av mark schaktningen utförs på

 

Kontakta oss direkt när du är i behov av schaktning i Stockholm, Göteborg eller annan ort i Sverige så hjälper vi dig att se över vad priset för schaktning blir i ditt fall.

Läs mer

Kontakta oss