Transport – vi hjälper er med specialtransport

Jansson Entreprenad är inte bara ett familjeägt entreprenadföretag i fjärde generationen med över 75 år i branschen, vi är även specialister på specialtransporter och dispenstransport – tunga och komplicerade transporter som behöver expertis och tillstånd för att utföra.

Specialtransporter innebär att godset som ska flyttas inte får plats i vanlig lastbil, innehåller farligt avfall eller inte kan transporteras på vanligt vis. Exempel på gods som vi transporterat är hus och större maskiner. Vid husflytt kan vår personal assistera med att montera ned husen. Eftersom vi själva transporterar allt material och alla maskiner är vi mycket flexibla, snabba och effektiva.

När det kommer till specialtransporter är sällan ett uppdrag det andra likt. Det krävs noggrann planering med följetransportbil, vilken rutt som är den optimala, kunskap och erfarenhet av lastning och lossning för att utförandet ska ske utan några komplikationer. Vissa gods som är särskilt stora kräver till exempel tillstånd för att få transporteras på allmän väg. Vi ordnar självklart dispenstransporter och har tillstånd för ADR-transporter och transport av farligt avfall.

På Jansson Entreprenad arbetar vi hela tiden för att minska vår miljöpåverkan och sänka våra utsläpp av växthusgaser. Därför har vi en av Sveriges modernaste maskinparker som klarar de tuffaste miljöklassningarna. Vi har även kapacitet att hantera avfall och demontera maskiner och anläggningar på vår egen återvinningsstation. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 14001, ett kvitto på att vi tar miljöarbetet på allvar. Kontakta Jansson Entreprenad för schaktning, specialtransporter i Stockholm, Göteborg och Sverige.

Specialtransporter i Stockholm

Med utgångspunkt i Linköping utför vi specialtransporter i Stockholm, Göteborg och i större delen av Sverige. I storstäderna där det är mycket trafik ställs mycket stora krav på en optimal ruttplanering. Varje transport som vi åtar oss är ett projekt som vi skräddarsyr för att kunden ska få bästa möjliga resultat och logistik.

Specialtransporter i Göteborg

Att hantera en specialtransport i Göteborg innebär att ha ett helhetsgrepp över hela logistiken, från upphämtning, lastning och leverans. För att hantera den här typen av transporter krävs specialistkunskaper och erfarenhet. Kontakta Jansson Entreprenad för specialtransporter i Göteborg.