Tjänster

Ordinära schaktningsarbeten. Krossningsarbeten inom segmenten betong, tegel, rivningsvirke, stubbar, plast och dylikt. Uthyrning av flak. Uthyrning av mark, industri- och kontorslokaler. Flisning av trä, rivningsvirke med mobilt flisverk.

Specialiteter

Jansson Entreprenad AB, Erbjuder förutom ordinarie schaktningsarbeten, även erfarenhet, kompetens & kunskap genom utförandet av:

Rivningar

Spåntning

Transporter

Schaktning

Fräsning

Demontering

Sanering

Lättrivning

Specialtransporter

Marksanering