Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Markentreprenör Uppsala

Om du är i behov av markentreprenad i Uppsala kan du lita på oss på Jansson Entreprenad. Vi har 75 års erfarenhet som entreprenadföretag och du kan anlita oss för enstaka tjänster eller totalentreprenad utifrån dina behov. Vi har vår bas i Linköping men arbetar i hela landet. Oavsett om du är i behov av rivning, schaktning, sanering eller specialtransporter står vi till din tjänst. Du kan be om en kostnadsfri offert genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär, e-post eller telefon och beskriva dina behov av markentreprenad.

Rivning och demontering

De flesta av våra uppdrag som markentreprenör i Uppsala har de senaste 25 åren bestått av olika rivningsarbeten. Vi utför rivning av såväl fastigheter som broar och fundament, dessutom har vi kompetensen att riva både under vatten och på hög höjd. Jansson Entreprenad har fokus på miljön och arbetar därför utifrån ett hållbart perspektiv med en nollvision om osorterat material. Vi har en egen återvinningscentral där vi sorterar materialet för att kunna återvinna och återanvända så mycket av det som möjligt. Där kan vi också hantera farligt avfall.

Många gånger påbörjar vi en rivning med lättrivning eller selektiv rivning för att kunna sortera en stor del material innan vi börjar använda maskinerna. Vi kan också riva hela byggnader med lättrivning, då använder vi enbart handhållna verktyg och maskiner. Det kan krävas i trånga utrymmen eller vid rivning av till exempel innerväggar. Vi erbjuder även demontering för att kunna bevara och återanvända så mycket material som möjligt. Det är både kostnadseffektivt och miljövänligt och vi ombesörjer också transport av materialet till annan plats om det önskas.

Anlita markentreprenör Uppsala för schaktning, fräsning och spontning

Som markentreprenörer kan vi hjälpa dig med schaktning, fräsning och spontning, vilket kan behövas vid markanläggning. Schaktning innebär att vi tar bort stora schaktmassor för att ge en stabil grund för nybyggnationen. Hur djupt vi måste gå beror på ett flertal faktorer så som klimatet, vilken konstruktion som ska byggas samt hur stor risken är för tjäle. Vi utför alla typer av schaktning och dränering och även vid schaktningsarbeten är miljön vår största prioritet. På vår återvinningsanläggning har vi möjlighet att ta emot stora schaktmassor på ett korrekt sätt.

Fräsning kan behövas vid bland annat rivningsarbeten och vi har möjlighet att utföra alla typer av fräsning av exempelvis stål, betong och asfalt. Våra moderna maskiner är av högsta kvalitet och gör att arbetet är enkelt att utföra. Vi är såväl effektiva som flexibla för att alltid kunna möta våra kunders önskemål. Vid schaktning erbjuder vi också spontning vilket är antingen permanenta eller tillfälliga stödkonstruktioner som möjliggör schaktning med minimala markrörelser. Alla våra anställda har rätt utbildning och kompetens för att kunna utföra markanläggningsarbeten på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.

Vi tar hand om dina saneringsbehov

Som markentreprenör i Uppsala tar vi också hand om dina saneringsbehov, såväl innan som efter rivning. Om du ska riva en byggnad som innehåller farligt avfall likt asbest eller PCB måste det saneras innan rivningsarbetet påbörjas. Sanering av farligt avfall ställer höga krav på en säker hantering och vi på Jansson Entreprenad har kunskap om att ta hand om alla typer av kontaminerade material. Vi följer de lagar och regler som gäller och gör såväl egenkontroller som dokumentering av vårt arbete. Vårt fokus är alltid miljön och en renare natur.

Efter att en industribyggnad eller en miljöfarlig verksamhet har rivits är risken stor att marken är kontaminerad av gifter, metaller eller oljor. Då behövs en marksanering innan renoveringen eller nybyggnation kan ske. Jansson Entreprenad erbjuder marksanering med ett flertal metoder och vilken metod som används beror på föroreningens typ och omfattning. Vi sköter allt arbete från provtagning till slutdokumentation och vi har möjlighet att ta hand om de förorenade massorna på ett säkert sätt. Kontakta oss så kommer vi ut och undersöker vilken typ av saneringsarbete som är aktuellt.

Professionell markentreprenör Uppsala

Som professionell markentreprenör i Uppsala tar vi oss an alla typer av markanläggningsarbete och vi ger dig alltid en kostnadsfri offert. Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller fyll i vårt kontaktformulär för att beskriva dina behov av markentreprenad. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 för såväl vårt miljöarbete som de arbeten vi utför. Referenser har vi gott om för att du ska kunna känna dig trygg när du anlitar oss. Kontakta oss idag för att boka in din rivning i Uppsala med omnejd.

Följ oss på sociala medier!