Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Professionell markentreprenör Göteborg

Jansson Entreprenad är en markentreprenör i Göteborg som erbjuder professionella entreprenadtjänster. Vi hjälper dig med allt från rivning och sanering till markanläggning som schaktning och fräsning. Vårt företag grundades 1946 och har de senaste 25 åren arbetat med såväl stora som små rivningsprojekt i hela Sverige. Vår långa erfarenhet och kompetens är en garanti för att arbetet utförs väl, oavsett vilken tjänst du anlitar oss för. Vi har en välutrustad maskinpark med flera miljöklassade maskiner och vi har en egen återvinningscentral i Malmskogen. Där hanterar vi både vanligt rivningsavfall och farligt avfall på ett hållbart sätt. Du kan anlita oss för enstaka projekt eller för allt från rivning till schaktning beroende på just dina behov.

  • Över 75 års erfarenhet av entreprenad
  • Godkända för sanering av farligt avfall

Rivningsarbeten

En stor del av våra projekt består av rivningsarbeten och vi erbjuder såväl lättrivning som tungrivning. Förutom rivning av byggnader kan du även anlita oss för att riva fundament, broar, industribyggnader samt utföra rivningsarbeten på hög höjd och under vatten. Inget uppdrag är för stort eller avancerat för oss på Jansson Entreprenad AB så tveka inte att kontakta oss med dina rivningsbehov. Priset för en rivning i Göteborg beror på flera faktorer, så som arbetets omfattning, vilken typ av byggnad som ska rivas samt vilka material den består av. Kostnaden avgörs också av vilka maskiner vi kommer behöva använda för arbetet. Hos oss får du skräddarsydda rivningstjänster i Göteborg med omnejd och vi hjälper dig med allt från planeringen till utförandet.

Anlita markentreprenör Göteborg för marksanering

Om du redan rivit en byggnad och behöver hjälp med marksanering kan vi även stå till tjänst med det. Marksanering innebär att vi tar bort förorenade jordmassor så att du sedan kan bygga nytt på marken utan risk. En sanering av mark kan ske med fyra olika metoder - kemisk, biologisk, termisk eller fysikalisk. Vilken metod som passar beror på vilken typ av förorening det gäller samt hur höga halterna är. Olika föroreningar kan vara oljor, miljögifter eller metaller som bundit sig till jorden. Vi erbjuder även sanering om du planerar att riva en byggnad som är förorenad av exempelvis asbest eller PCB. Våra anställda är medvetna om hur farligt avfall ska hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt så att du kan känna dig trygg.

Totalentreprenad inom mark och anläggning

Förutom sanering och rivning kan vi också assistera dig med totalentreprenad inom markanläggning. Efter ett rivningsarbete kan schaktning vara aktuellt för att få en stabil grund för en nybyggnation som ska uppföras. Vår erfarenhet av schaktning och dränering är stor och vi har också möjligheten att frakta bort stora schaktmassor antingen till vår egen återvinningscentral eller till en av alla schakttippar vi har i vårt breda kontaktnät. Schaktningens omfattning beror på faktorer så som markens beskaffenhet samt risken för tjäle. Vi erbjuder även spontning, vilket är permanenta eller tillfälliga stödkonstruktioner som hjälper oss att genomföra schaktning med minsta möjliga markrörelser. Tack vare vår breda kompetens kan vi ta oss an såväl vanliga projekt som mer speciella projekt.

Miljövänlig markentreprenör Göteborg

På Jansson Entreprenad värnar vi om miljön och sorterar, återanvänder och återvinner så mycket material som möjligt. Vi har en nollvision gällande osorterat material och börjar därför ofta ett rivningsarbete med lättrivning innan maskinerna tar vid, eftersom det gör det enklare att sortera avfallet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 och följer alla de höga krav som finns för miljön vid rivning. Alla våra maskiner är moderna och släpper ut minsta möjliga koldioxid för en så liten miljöpåverkan som möjligt. På vår egen återvinningscentral kan vi hantera alla typer av avfall på ett miljövänligt sätt, även farligt avfall. Vi står till tjänst i såväl Göteborg som i resten av Sverige med alla våra tjänster.

Vi är en erfaren markentreprenör Göteborg

Vi på Jansson Entreprenad AB har lång erfarenhet av markentreprenad och alla våra anställda har de utbildningar och certifikat som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kan kontakta oss för att få en kostnadsfri offert för ditt projekt, ange så mycket information som möjligt för att vi ska kunna ge en rättvisande prisuppgift. Kontakt sker antingen via vårt kontaktformulär på hemsidan eller via e-post och telefon. Oavsett om du behöver hjälp med rivning, schaktning eller marksanering kan du räkna med ett väl utfört arbete när du anlitar oss på Jansson Entreprenad AB. Våra tre ledord är kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi arbetar alltid för att ha en nära relation till våra kunder för att du ska känna dig delaktig i arbetet.

Följ oss på sociala medier!