Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Professionell markentreprenör Stockholm

Om du är i behov av en markentreprenör i Stockholm eller någon annan del av Sverige kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad AB. Vi är ett familjeägt företag som grundades 1946 i Linköping, där vi än idag har vårt huvudkontor. Oavsett om du behöver hjälp med rivning, demontering, schaktning, spontning eller sanering kan vi stå till tjänst med vår breda kompetens. All vår personal har de certifikat som krävs för att utföra arbetet väl.

Vår långa erfarenhet sträcker sig från rivningsarbeten och vanliga entreprenaduppdrag till specialtransporter. Allt vårt arbete sker med ett hållbart perspektiv i åtanke, vi sorterar allt material för att kunna återvinna eller återanvända så mycket som möjligt. Vi har en egen återvinningscentral i Malmskogen där vi även kan hantera farligt avfall på ett säkert sätt. En av våra styrkor är vår breda och väl underhållna maskinpark där majoriteten av maskinerna är miljöklassade.

Vi är en miljövänlig markentreprenör Stockholm

Vi på Jansson Entreprenad AB erbjuder miljövänliga entreprenadarbeten, oavsett vilken typ av projekt det gäller. Allt vårt arbete sker med miljöklassificerade maskiner som aldrig är äldre än tre år, vilket innebär att våra koldioxidutsläpp är så små som möjligt. Som företag har vi en nollvision för osorterat material vilket alla våra anställda är medvetna om. Vi utför ofta selektiv rivning för att enklare kunna sortera rivningsmaterialet innan maskinerna tar vid.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är våra tre ledord och vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljötänk så långt det är möjligt. Vi möter kraven för högsta miljöklassning samtidigt som vi följer de hårda lagkrav som gäller för miljö vid rivningsarbeten. Om du planerar att riva en byggnad med farligt avfall kan vi sanera den innan rivningsarbetet påbörjas. Vi erbjuder också marksanering, vilket behövs innan byggnation kan ske på förorenad mark.

Våra tjänster som markentreprenör Stockholm

Majoriteten av våra projekt de senaste 25 åren har varit rivningsarbeten och en fördel är att vi hanterar allt avfall på vår egen återvinningscentral. Vår rivningspersonal är kompetent och har de utbildningar som krävs för att riva byggnader på ett säkert sätt. Förutom byggnadsrivning erbjuder vi även rivning av broar, fundament och undervattensrivning. Vi erbjuder också lättrivning, vilket sker med handhållna verktyg och maskiner. Metoden är lämplig i trånga utrymmen.

Vi utför också totalentreprenad vid schaktning och vår specialitet är grovschaktning vid stora projekt. Vårt företag kan ombesörja bortforsling av stora schaktmassor tack vare vårt stora kontaktnät av schakttippar i Stockholm. Schaktning är grunden för en fast och stabil bas för de nya byggnaderna som ska uppföras och bör ses som en investering. Vi erbjuder även fräsning av såväl betong som metall, vilket kan vara nödvändigt vid en del rivningsprojekt.

Markentreprenör Stockholm med lång erfarenhet av rivningsarbeten

Rivningsarbeten är vårt största arbetsområde och vår höga kvalitet garanteras tack vare våra certifieringar enligt ISO 14001 och 9001. Vi tar hand om allt från planeringen av projektet till det slutliga utförandet av rivningen. Inget projekt är för litet eller stort för Jansson Entreprenad. Vi klarar allt från avancerade rivningar som kräver vibrationsmätning till enkla demonteringar. Med vår lättrivning blir det enklare att sortera avfallet och därmed smidigare att återvinna och återanvända.

Många undrar om kostnaden för vår rivningstjänst men det beror på flera faktorer. För det första beror det på omfattningen av rivningen samt vilka maskiner vi kommer använda och för det andra handlar det om vilken typ av byggnad det handlar om. Faktorer som beståndsmaterial spelar också roll. Genom att kontakta oss kan vi ge dig en kostnadsuppskattning för just ditt rivningsprojekt. Du når oss via telefon, e-post eller vårt kontaktformulär.

Vi utför saneringsarbeten i Stockholm

Jansson Entreprenad erbjuder såväl sanering som marksanering som en del av vårt arbete. Sanering av farligt avfall kräver rätt hantering och all vår personal är utbildad för en korrekt hantering av avfallet. Om renovering eller nybyggnation ska ske på förorenad mark krävs en marksanering först, vilket vi kan genomföra på fyra olika sätt. Vi kan använda biologiska metoder, fysikaliska metoder, kemiska metoder eller termiska metoder beroende på vilken typ av förorening det handlar om.

Anlita oss för en professionell markentreprenör Stockholm

Om du vill anlita en professionell markentreprenör i Stockholm för en skräddarsydd lösning utifrån dina behov kan du kontakta oss på Jansson Entreprenad AB. Vi kan utföra demontering av entreprenadmaskiner och utrustning i Stockholm med omnejd. Specialtransporter av exempelvis skrymmande gods eller farligt avfall är ytterligare en tjänst du kan anlita oss för. Kontakta oss via vårt formulär för att erhålla en kostnadsfri offert för just dina behov av markentreprenad i Stockholm.

Följ oss på sociala medier!